ثبت شرکت طراحی گرافیک
می 3, 2020
نکات مهم برای شرکت هایی ک فعالیت چندانی ندارند
می 3, 2020

درمطلب قصد توضیح کامل در مورد اینکه ثبت برند چقدر زمان میبرد را برای شما همراهان عزیز مورد بررسی قرار دهیم همراه ما باشید .

ثبت برند در موسسه حقوقی های ثبت

در این مقاله به مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت برند می پردازیم:

تماس باما

مدارک لازم برای ثبت برند اشخاص حقوقی

۱٫ کپی مدارک شرکت (آگهی تاسیس،هر نوع تغییرات (تغییر نام ، تغییرآدرس ، تغییرمدیرعامل شرکت)روزنامه تاسیس و تغییرات

۲٫ کپی مجوز های شرکت (پروانه بهره برداری ، جواز تاسیس ) (درصورت نداشتن مجوز بنام شرکت اگر رئیس هیات مدیره یامدیرعامل به صورت شخصی داشته باشند قابل قبول برای ثبت می باشد.)

۳٫ کپی کارت بازرگانی ( بنام شرکت یا بنام مدیرعامل شرکت)

۴٫ کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت

۵٫ یک نمونه از علامت مورد تقاضا ( در کادر ۱۰ در ۱۰)

۶٫ مهر شرکت

مدارک لازم برای ثبت اشخاص حقیقی

۱٫ کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی

۲٫ کپی جواز کسب یا مجوز فعالیت مرتبط  در زمینه خدمات

۳٫ کپی کارت بازرگانی

۴٫ نمونه برند در کادر ۱۰ در ۱۰

ثبت نام در سایت مالکیت معنوی قسمت ثبت برند

ابتدا به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

در کادر سمت چپ به قسمت مرکز مالکیت معنوی مراجعه کنید. بعد از آن در قسمت خدمات الکترونیک به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه و از قسمت اظهار نامه ی الکترونیکی به قسمت اول ثبت اظهارنامه ی علامت مراجعه نمایید.گزینه ی موافق هستم را انتخاب نمایید. مراحل ثبت اظهارنامه برای شما نمایش داده خواهد شد.وارد قسمت اول ( ورود اطلاعات اظهارنامه)  شوید.نوع اظهار نامه را انتخاب نمایید.بعد از انتخاب قسمت اول افزودن مالک را انتخاب کنید.با توجه به نوع شخص ( حقیقی یا حقوقی ) مراحل را تکمیل نمایید.حتما باید به زبان فارسی باشد.

در قسمت ثبت :  درخواست ثبت یک اظهارنامه جدید را دارم ، انتخاب می کنیم .

اطلاعات شخصیت حقوقی(شرکت) ویا حقیقی (شخصی ) را کامل وارد می کنیم.

در قسمت ورود اطلاعات فرد ابلاغ گیرنده شماره تماس وارد شده رمز و ابلاغیه های بعدی را دریافت می کند.

در قسمت ورود اطلاعات وکیل یا نماینده قانونی :

اگر متقاضی وکیل بود گزینه ” وکیل دادگستری ” را انتخاب کرده در صورت نبود وکیل یکی از شرکاء یا مدیران شرکت به عنوان متقاضی معرفی می شود و گزینه” یکی از مدیران ” انتخاب می شود.

در قسمت انتخاب کالا بر حسب مجوزهای موجود:

در صورت مطلع بودن از شماره طبقه  کالای درخواستی عنوان ” شماره کالای درخواستی را می دانم ” را انتخاب کرده در غیر اینصورت گزینه دوم را انتخاب نمایید و نام محصول را وارد کرده تا طبقه مورد نظر مشخص شود.

بارگذاری مدارک ذکر شده برای ثبت علامت تجاری.

نکته:اگر تعدادمدارک بیشترازفایل های بارگزاری بودگزینه “افزودن ضمائم اختیاری” راانتخاب کرده ومدارک رابارگزاری می کنیم.

باز بینی و تایید اطلاعات و مدارک الحاقی .

واریز هزینه اولیه ثبت از طریق اینترنتی و دریافت کردن شماره اظهارنامه و رمز مورد نظر از طریق شماره تماس وارد شده.

ظرف دو الی سه ماه کاری زمان از طریق کارشناس رسیدگی شده و نتیجه ثبت یا رد آن مشخص می شود.

پس از رسیدگی در صورت ثبت

تشکیل پرونده توسط وکیل بامدارک دریافت شده ابتدای قرارداداز موکل انجام شده ومراتب ثبت وواریز مبلغ نهایی به موکل اطلاعرسانی می شود .

پس از واریز مبلغ نهایی توسط موکل به حساب دفتر

• از طریق سایت روزنامه رسمی قوه قضائیه روزنامه رسمی ابتدایی علامت و واریز میلغ ( اینترنت بانک )انجام می شود.

• پس صدور روزنامه  از طریق سایت زمان یک ماه علامت شروع میشود .

• پس از طی یک ماه از صدور روزنامه رسمی وارد پرونده در سایت اداره مالکیت صنعتی شده توسط شماره اظهارنامه و رمز آن مبلغ نهایی بابت ده ساله انحصاری شده ( اینترنتی ) واریز میشود .

• طی ۷ الی۱۰ روزکاری آگهی دوم صادر و وارد سایت روزنامه رسمی شده و مبلغ روزنامه دوم نیز(اینترنتی )  واریز می شود.

• طی ده روز کاری پس از صدور روزنامه دوم توسط وکیل پرونده یک نمونه کپی از کلیه (آگهی تقاضای ثبت اولیه و روزنامه اول و آگهی ثبت دوم و روزنامه رسمی دوم ) مراجعه به اداره مالکیت صنعتی درخواست پروانه ده ساله انجام می پذیرد .

• ظرف یک یا دو روزکاری پروانه صادر شده واتمام کاروتحویل مدارک به موکل اطلاع رسانی می شود .

دیدگاهتان را بنویسید