موضوع فعالیت
می 4, 2020
معاملات ممنوع هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی کدام است؟
می 4, 2020

برای انجام برخی از امور مانند فعایت های موسسه حقوقی، علمی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی به عنوان یک موسسه غیر تجاری به ثبت می رسند.  موسسات غیر تجاری چه می باشند؟ به موسساتی که فعالیت های تجاری در آن ها انجام نمی شود را موسسات تجاری گفته می شود. در واقع طبق ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری این چنین تعریف شده است: <<مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.>>

حالا در اینجا ما به بررسی شرایط ثبت موسسه حقوقی و مدارک لازم آن را بررسی خواهیم کرد.

به صورت کلی موسسات حقوقی زیر مجموعه ای از موسسات تجاری محسوب می شوند. اهداف و مقاصد کلی این موسسات کاملا غیر تجاری می باشد که شامل اموری مانند امور علمی و یا ادبی و بسیار موارد مشابه آن ها می باشد. به طور کلی می توان گفت که همه ی سازمان هایی که با اهداف غیر تجاری تاسیس می شوند و همچنین زیر مجموعه دولت نمی باشند، به مانند انجمن های علمی و یا کانون وکلا و … و همچینن دارای شخصیت حقوقی باشند و در ضمن دارای یک دفتر مخصوصی که توسط وزارت دادگستری تعیین شده است، جز موسسات حقوقی به حساب می آیند.

به این نکته دقت شود که اگر این موسسه های دارای شرایط ثبت کامل نباشند، به رسمیت شناخته نخواهند شد و حتی از نظر قانونی نیز موجودیت نخواهند داشت.

بررسی شرایط و مدارک لازم برای ثبت موسسه حقوقی

 • تعداد شرکا باید حداقل دو نفر باشد و حداکثر آن هیچ محدودیتی ندارد.
 • تعداد مدیران در این موسسات حداقل دو نفر می باشد، که باید به سن قانونی رسیده باشند.
 •  حداقل سرمایه ای که برای ثبت شرکت نیاز می باشد صد هزار تومان می باشد.

مدارک لازم برای ثبت

 • دو نسخه چاپی از تقاضانامه ثبت موسسه حقوقی
 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره
 • دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 • کپی با برابر اصل مدارک احراز هویت مدیران و موسسین
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
 • وجود اصل مدارک مجوز فعالیت توسط ارگان های ذیربط در رابطه با موضوع نیاز به ثبت
 • اگر که موسسه حقوقی در یک کشور دیگر نیز به ثبت رسیده باشد باید دو نسخه از گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی آن ارائه شود.
 • وجود حداقل یک فرد در هیئت مدیره شرکت با مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی

نکات ضروری پس از ثبت شرکت حقوقی

تمامی اشخاص حقوقی که شرکت را به ثبت می رسانند، ۲ ماه پس از ثبت شرکت زمان دارند تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخد کد اقتصادی اقدام نمایند.

بنابراین شرکت ها و موسسات حقوقی پس از ثبت باید موارد زیر را انجام دهند؛

 • پلمپ دفاتر موسسه
 • تشکبل پرونده مالیاتی
 • اخذ کد اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید