انواع صورتجلسات
می 4, 2020
ثبت شرکت اتباع خارجی
می 4, 2020

در این مقاله ما به بررسی شرایط و ظوابط و مدارک لازم برای ثبت شرکت خواهیم پرداخت. اما در ابتدا باید تعریفی از شرکت و انواع شرکت ها را  برای شما ارائه بدهیم.

شرکت تجارتی چیست؟

طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت این گونه تعریف شده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

شرکت های تجارتی انواع مختلفی دارند که طبق ماده ۲۰ قانون تجارت به هفت دسته تقسیم می شوند.

 1. شرکت های سهامی(خاص و عام)
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی

مدارک لازم برای ثبت شرکت

هفت نوع شرکتی که در بالا از آن ها نام برده شد، مدارک های مختلفی را برای ثبت خود لازم دارند، در ادامه به بررسی مدارک لازم برای ثبت شرکت های سهامی عام و خاص خواهیم پرداخت.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

 • ارائه دو نسخه اظهارنامه
 • ارائه دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
 • اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
 • ارائه فتوکپی شناسنامه ی مدیران
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه ی شرکت
 • ارائه ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

 • ارائه دو جلد اساسنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • ارائه دو برگ اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 • ارائه کپی شناسنامه ی برابر اصل شده همه ی اعضای هیات مدیره  ،سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی
 • ارائه کپی کارت ملی برابر اصل شده همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
 • ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 • ارائه گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 • ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • امضاء وکالتنامه
 • ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز
 • ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
 • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه

دیدگاهتان را بنویسید