صدورکارت بازرگانی
می 4, 2020
ثبت مراکز توانبخشی و خدماتی
می 4, 2020

شناسه ملی اشخاص حقوقی

طی بخشنامه‌ای؛ 

شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود 

طی بخشنامه‌ای مقرر شد شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود. 

به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای به عنوان کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل ستادی ثبت اسناد و املاک استان‌ها مقرر نمود در جهت اجرای آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت ۳۹۲۷۱ هـ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیئت وزیران، شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود که متن آن به شرح زیر است؛  

۱۲۳۵۶۰/۸۸ ـ ۲۱/۷/۸۸ 

به کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل ستادی ثبت اسناد و املاک استان‌ها 

با احترام، در اجرای آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت ۳۹۲۷۱ هـ مورخ ۲۹/۱/۸۸ هیئت محترم وزیران۱ که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان متولی اختصاص شناسه ملی برای کلیه اشخاص حقوقی کشور معرفی نموده مقتضی است در خصوص موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد. 

۱ ـ با توجه به بندهای ب و ث ماده ۱ و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه که پایگاه شناسه ملی سازمان را مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی در کشور می‌داند لازم است کلیه واحدهای ثبتی ضمن به روز رسانی پورتال شناسه ملی به صورت بر خط ONLINE نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمائید بدیهی است مسؤولیت به روز نبودن اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تبعات ناشی از آن در شهر تهران به عهده اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و در استان‌ها به عهده اداره کل ثبت استان و واحد ثبتی مربوطه خواهد بود. 

۲ ـ با توجه به مواد ۶ و ۱۲ آیین‌نامه مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای اختصاصی سازمان و واحدهای تابعه دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کدپستی‌های دفتر مرکزی خود شناخته می‌شود. 

۳ ـ با عنایت به ماده ۱۱ آیین‌نامه واحدهای تابعه از عقد هرگونه قرارداد و یا قبول شرکت در مناقصه اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمائید. 

۴ ـ در اجرای ماده ۱۵ آیین‌نامه کلیه واحدهای تابعه سازمان دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی موظف‌اند تا حصول نتیجه بازنگری اوراق و اسناد مورد عمل سازمان و تعیین محلی جهت درج شناسه ملی در آنها ترتیبی اتخاذ نمایند تا شناسه ملی اشخاص حقوقی به نحو مقتضی در کلیه اوراق، آگهی‌ها و اسناد مورد عمل سازمان قید گردد. 

دیدگاهتان را بنویسید