راهنمای ثبتی شرکت ( بامسئولیت محدود )
می 3, 2020
ثبت موسسات حقوقی
می 3, 2020

مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری 

۱-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری  

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری  

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 

۶- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی . 

۷- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه. 

۸-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه. 

دیدگاهتان را بنویسید