اخذ کارت بازرگانی
می 4, 2020
ثبت علائم تجاری
می 4, 2020

ما در این مقاله به بررسی انواع شرکت ها، مدارک لازم و مراحل ثبت شرکت خواهیم پرداخت. و تعدادی از مدارک و مراحل ثبت انواع شرکت های مختلف را بررسی خواهیم کرد.

شرکت های تجارتی انواع مختلفی دارند که طبق ماده ۲۰ قانون تجارت به هفت دسته تقسیم می شوند.

 • شرکت های سهامی(خاص و عام)
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی

شرکت سهامی

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت صد میلیون ریال و حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشند.

شرکت با مسئولیت محدود

حداقل سرمایه برای این شرکت محدودیتی ندارد و حداقل تعداد شرکا در این شرکت ۲ نفر و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت تضامنی

حداقل سرمایه برای این شرکت محدودیتی ندارد و حداقل تعداد شرکا در این شرکت ۲ نفر و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت نسبی

حداقل سرمایه برای این شرکت محدودیتی ندارد و حداقل تعداد شرکا در این شرکت ۲ نفر و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت مختلط سهامی

حداقل سرمایه برای این شرکت محدودیتی ندارد و حداقل تعداد شرکا در این شرکت ۲ نفر و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر می باشد. همچنین مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

شرکت غیر مختلط سهامی

حداقل سرمایه برای این شرکت محدودیتی ندارد و حداقل تعداد شرکا در این شرکت ۲ نفر و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر می باشد. همچنین مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

 شرکت تعاونی

حداقل سرمایه برای این شرکت محدودیتی ندارد و حداقل تعداد شرکا در این شرکت ۷ نفر و حداقل هیات مدیره ۳ تا ۷ می باشد. همچنین مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

تهیه مدارک لازم برای ثبت شرکت

برای ثبت شرکت های مختلف مدارک مختلفی نیاز می باشد که ما در مقالات گذشته به بررسی آن ها پرداخته ایم، برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه نمایید.

مراحل ثبت شرکت

 • وارد کردن اطلاعات

پس از اینکه تمام مدارک لازم را فراهم کردید، به سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید و اطلاعاتی که از شما خواسته شده است را تکمیل نمایید.

طببق راهنمایی که در آنجا وجود دارد پس از وارد کردن تمام اطلاعات نوبت به مرحله بعدی می رسد

 • انتخاب نام شرکت
 • درج موضوع فعالیت شرکت
 • درج آدرس مرکزی و اصلی شرکت به همراه کد پستی و شماره تلفن ثابت
 • تعیین میزان سرمایه شرکت
 • تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت
 • انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیتهایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن.
 • درج مشخصات اعضای شرکت
 • پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص.
 • وارد کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان حقوقی
 • اگر شرکت شعبه ای دیگر دارد، اطلاعات مربوط به شعب دیگر وارد شود.
 • تکمیل اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.
 • تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
 • انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی.
 • امضای مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت.
 • بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.
 • ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت از طریق پست
 • درج آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید