مدیر تصفیه در انحلال شرکت :

مدیر تصفیه در انحلال شرکت فردی است که پس از انحلال شرکت، مسئولیت انجام امور مربوط به تصفیه حسابها، پرداخت بدهی‌ها، وصول مطالبات، و تقسیم دارایی‌های شرکت را بر عهده دارد. مدیر تصفیه می‌تواند از طرف مجمع عمومی یا دادگاه انتخاب شود و باید اختیارات و وظایف خود را طبق قوانین تجارت انجام دهد.

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های مختلف:

انتخاب مدیر تصفیه یکی از مراحل مهم در فرآیند انحلال شرکت است. این شخص فردی است که مسئولیت انجام امور مربوط به تصفیه حسابها، پرداخت بدهی‌ها، وصول مطالبات، و تقسیم دارایی‌های شرکت را بر عهده دارد. انتخاب مدیر تصفیه بستگی به نوع شرکت و شرایط انحلال آن دارد. به طور کلی، می‌توان گفت که:

1- در شرکت‌های سهامی، مختلط سهامی، با مسئولیت محدود، و تعاونی، می‌تواند از طرف مجمع عمومی یا دادگاه انتخاب شود.

2- در شرکت‌های تضامنی، نسبی، و مختلط غیر سهامی، می‌تواند از طرف شرکای ضامن یا دادگاه انتخاب شود.

3- در شرکت‌های دولتی، می‌تواند از طرف وزارتخانه مربوطه یا دادگاه انتخاب شود.

مدیر تصفیه می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و می‌تواند از میان سهامداران، مدیران، شرکای، یا خارج از شرکت انتخاب شود.

وظایف مدیر تصفیه در انحلال شرکت :

بعد از انحلال شرکت، مدیران دیگر سمتی ندارند و به دلایل زیر فرد یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه یا مدیران تصویه انتخاب می‌شود.

مدیر تصفیه باید تمام امور شرکت را بر عهده بگیرد و تعهدات شرکت را انجام دهد، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد.

مدیر تصفیه اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می‌شود.

وظایف مدیر تصفیه شامل پیگیری کارهای ناتمام شرکت، پیگیری مطالبات و بدهکاری‌های شرکت، پیگیری اجناس موجود در انبار شرکت که باید به فروش برسند، پیگیری دعاوی شرکت، پیگیری تقسیم دارایی‌های شرکت بین شرکاء یا سهامداران شرکت و اجرای تعهدات شرکت می‌شود.

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و تمام اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند.

موارد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه شامل مواردی مانند ذکر نام شرکت در همه جا به عنوان در حال تصفیه، اعلام تصمیم به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آن‌ها، تحویل دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه، و انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن‌ها می‌شود.

وظیفه مدیر تصفیه در برابر سهامداران شرکت:

اگر تصفیه امور شرکت طول بکشد، مدیران تصفیه باید به وسیله مجمع عمومی حداقل سالی یک بار باید مراتب را به اطلاع شرکا برسانند.مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده، دعوت کنند و صورت دارایی و گزارشی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادن را به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

تقسیم دارایی بین شرکاءوسهامداران:

تقسیم دارایی شرکت فی مابین شرکا چه پس از انحلال، در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی ممکن نیست مگر در صورت وجود دو شرط:

تقسیم دارایی شرکت باید سه بار در مجله رسمی و یکی از جراید (روزنامه کثیرالانتشار) اعلام شود.

یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام تقسیم دارایی در مجله رسمی (روزنامه رسمی) بگذرد .

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به خویشاوندان آن‌ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع هست. هر نقل و انتقالی که برخلاف این ترتیب انجام بشه، باطل است.

کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder