ثبت شرکت های هواپیمایی و خدمات هوایی
می 4, 2020
آمار شرکتهای ثبت شده
می 4, 2020

پلمپ دفاتر موسسات غیر بازرگانی

بند۱۴۴-پلمپ دفاتر کل و روزنامه برای موسسات غیر تجاری که به ثبت رسیده باشد مانعی ندارد.(فراز ۱۷۴ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹)

دیدگاهتان را بنویسید