در این مقاله در خصوص مدارک مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود بحث نماییم.

در ابتدا با مزایا و محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود آشنا می شویم:

 • تاسیس شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک انجام شود.
 • مدیران می توانند از خارج از شرکا باشند و اداره شرکت را بر عهده می گیرند.
 • مسئولیت شرکاء در حد سهم الشرکه آن ها می باشد.
 • نقل و انتقال سهام تنها در صورت رضایت سایر اعضاء انجام پذیر است.
 • در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسئولیت محدود قید گردد.
 • معمولا برای تاسیس 14 روز زمان لازم است که می توان این زمان را به 5 روز کاهش داد.
 • معمولا یک روز کاری برای تایید نام لازم است.
 • حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود 100 هزار تومان می باشد.
 • نیازی به بلوکه کردن سرمایه شرکت نیست.
 • برای آدرس شرکت نیازی به اداری بودن مکان نیست.
 • اعضاء می توانند برای دوره محدود و نا محدود انتخاب شوند.
 • مدت زمان شرکت می تواند محدود یا نا محدود باشد.
 • یک شخص می تواند هم زمان هم رئیس هئیت مدیره باشد و هم مدیر عامل شرکت. و شخص دیگر تنها عضو هئیت مدیره باش.
 • یک شخص می تواند 99 درصد سهام شرکت را دارا باشد.
 • مدیر عامل باید در ارگانهای دولتی مشغول به خدمت نباشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

 • کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران
 • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 سری
 • امضاء شرکت نامه توسط کلیه سهامداران در2 سری
 • امضا ذیل تمام صفحات اساسنامه در 2 سری
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد 2 سری.
 • ارائه ی مجوز در صورت نیاز
 • در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضاء

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

بخش اول

 1. مدارک فوق را فراهم کنید.
 2. به سامانه اداره ثبت شرکت ها رفته اطلاعات خواسته شده نظیر نوع شرکت و اطلاعات پستی و موسس شرکت را وارد نمایید.
 3. نامهای انتخابی را برای شرکت به ترتیب اولویت وارد نمایید.
 4. نام های انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند:
  الف) دارای معنا و مفهوم و ریشه فارسی باشد. ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
 5. سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما با یکی از نام ها موافقت خواهد نمود
 6. در ادامه کارشناس به بررسی سایر اطلاعات درج شده در سامانه می پردازد. چنانچه اطلاعات دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص ، آن را تایید می کند.
 7. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست منتخب به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
 8. با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید.
 9. در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
مدارک مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بخش دوم

 1. در صورت تایید مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.
 2. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید.
 3. سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.
 4. بعد از ثبت شرکت، متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت، امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد. این سند،”سند ثبت شرکت”محسوب خواهد شد.
 5. در این مرحله آگهی ثبت شرکت توسط شخصی که در سامانه وارد کرده ایم دریافت می شود.
 6. با استفاده از شماره مکانیزه آگهی در سامانه روزنامه رسمی وارد شده و هزینه انتشار را پرداخت می نماییم.
 7. درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.با توجه به ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر گردد.
 8. سپس هزینه روزنامه کثیرالنتشار را پرداخت می نماییم.

ثبت نیلگون، راه آسان آینده