صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران در1 ثانیه

صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود، مدت زمان هیات مدیره نامحدود است. اما موسسان در هنگام تاسیس شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده پس از تاسیس، میتوانند مدیریت مدیران را محدود به زمان مشخصی کنند. همچنین در این نوع شرکت، حضور بازرس الزامی نیست اما موسسان یا ادامه مطلب…

صورتجلسه ورود و خروج اعضاء

صورتجلسه ورود و خروج اعضاء و 2 نکته اصلی

صورتجلسه ورود و خروج اعضاء در شرکت به 2 نوع متفاوت تقسیم می شود، اول اینکه منظور از آن ورود و خروج شرکاء یا سهامداران شرکت باشد و دوم اینکه منظور تغییر اعضا هیئت مدیره می باشد. صورتجلسه ورود و خروج اعضاء در شرکت با مسئولیت محدود به دو صورت ادامه مطلب…

صفر تا 100 نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه سهامی خاص

در این مقاله نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و با مسؤلیت محدود قرار گرفته است. برای استفاده از ان کافی است اطلاعات شرکت خود را وارد نمایید همچنین در صورت نیاز برای راهنمایی بیشتر و اجرای فوری صورتجلسه افزایش سرمایه در کمتر از 7روز با کارشناسان ثبت نیلگون ادامه مطلب…