جولای 7, 2021

انتخاب هیئت نظارت در شرکت با مسئولیت محدود از چه طریقی انجام می‌شود؟

طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت کشور بیان شده است که هرگاه تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر شود، تعیین هیئت نظارت در شرکت با مسئولیت محدود امری ضروری تلقی شده است.
می 2, 2023

شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت مناسب تر است یا شرکت سهامی خاص؟

شباهت و تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود در قانون چیست؟ کدام شرکت تجاری را انتخاب کنین؟