نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در دنیای تجارت و کسب‌وکار، مجامع عمومی نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت‌ها دارند. مجمع عمومی فوق‌العاده، که به طور خاص برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم و فوری تشکیل می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مجامع می‌توانند شامل موضوعاتی چون تغییرات در اساسنامه شرکت، انتخاب مدیران و بازرسین، و تصویب ترازنامه‌ها باشند.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، سندی رسمی است که جزئیات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت می‌کند. این سند باید شامل اطلاعات کاملی از جمله نام شرکت، شماره ثبت، سرمایه ثبت شده، شناسه ملی، تاریخ و ساعت برگزاری جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، دستور جلسه، و امضاهای مربوطه باشد. همچنین، باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تنظیم شود تا از نظر قانونی معتبر باشد.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

برای تهیه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دقیق و قانونی، لازم است که نمونه‌های موجود را مطالعه کرده و با الزامات قانونی آشنا شوید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات رایج در تنظیم صورتجلسات اجتناب کنید و اطمینان حاصل کنید که تمامی جوانب قانونی رعایت شده‌اند.

در نهایت، نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به دقت تنظیم و توسط افراد مجاز امضاء شود. پس از آن، باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند. این فرآیند نه تنها به حفظ شفافیت و پاسخگویی در شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه از حقوق سهامداران و ذینفعان نیز محافظت می‌نماید. اطلاعات بیشتر و نمونه‌های دقیق‌تر را می‌توانید در منابع معتبر مرتبط با ثبت شرکت بیابید.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در زیر آماده استفاده می باشد:

بسمه تعالی
نام شرکت:……………….شماره ثبت ……………سرمایه شرکت ثبت شده………………..صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت…………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………..در تاریخ …………………ساعت………………با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای………به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای………به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای……..به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای…….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.


ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم /آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.


2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای …………….به سمت بازرس اصلی خانم / آقای……………..به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیرالانتشار ……………….جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………………مورد تصویب قرار گرفت.


ج: به خانم/آقای………………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه……………….
امضاء اعضای هیات مدیره:
1…………..
2…………..
3………….
4…………
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

نکات نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

 • در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
 • نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
 • زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
 • اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید.این برگ ها باید به ضمیمه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 • چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد.
 • صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
 • صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 • در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99) الزامی است.
 • در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 • نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رییسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما در مورد نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید