اتفاقات و حوادث گوناگونی برای همه ما اتفاق میافتد و منجر به تصمیمات جدید و تغییرات تعاونی با توجه به وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی می شود.

تغییرات تعاونی در پی تصمیمات جدید است از تغییر مدیرعامل گرفته تا افزایش و کاهش سرمایه یا حتی انحلال می باشد.

هر کدام از این تغییرات نیازمند آگهی دعوت از اعضاء و تهیه صورتجلسه معیین می باشد.

در زیر در مورد انواع تغییرات رایج تعاونی ها اشاره میکنیم:

 • تغییر نام شرکت تعاونی
 • الحاق به موضوعو یا تغییر موضوع
 • تغییر آدرس
 • نقل و انتقال سهام
 • افزایش سرمایه و کاهش سرمایه
 • ورود و خروج شریک
 • تعیین سمت ها
 • تغییر حق امضاء
 • تعیین اعضای هیات مدیره

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
1-  مجمع عمومی عادی
2-  مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی محل ابراز اراده جمعی اعضاست ، لیکن این ابراز اراده باید با مراعات قانون ، اساسنامه شرکت تعاونی و آیین نامه و دستورالعمل های مصوب وزارت تعاون توام باشد.

چون در تصمیم گیری های جمعی معمولاَ دستیابی به اتفاق آرا مشکل است ، تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی ، به اکثریت آرا اتخاذ می شود.

اتفاقات و حوادث گوناگونی برای همه ما اتفاق میافتد و منجر به تصمیمات جدید و تغییرات تعاونی با توجه به وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می شود.

وظایف و اختیارات تغییرات تعاونی مجمع عمومی عادی :

به موجب قانون، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :

 • انتخاب هیئت مدیره ( اعضای اصلی و علی البدل)
 • انتخاب بازرس یا بازرسان(اصلی و علی البدل)
 • اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره
 • تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و…
 • تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ، در حدود قوانین و مقررات
 • تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
 • تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی
 • تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و…
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
 • انجام سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به منظور رسیدگی به امور ذیل تشکیل می شود:

 • تغییر مواد اساسنامه شرکت تعاونی در حدود قانون بخش تعاونی و با تایید وزارت تعاون
 • عزل هیئت مدیره
 • قبول استعفای هیئت مدیره
 • تصمیم گیری درباره ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی دیگر
 • انحلال شرکت تعاونی
 • رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان درباره تخلفات هیئت مدیره و مدیر عامل

برای دریافت راهنمایی بیشتر در خصوص تغییرات تعاونی با کارشناسان ثبت نیلگون تماس حاصل فرمایید.

ثبت نیلگون، راه آسان آینده

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder