در این مقاله در خصوص مدارک ثبت اساسنامه مجامع عمومی شرکت سهامی خاص صحبت خواهیم کرد.

با توجه به اهداف پیش روی ما و تعداد اعضاء 5 نفر ثبت شرکت سهامی خاص یک انتخاب ایده آل است.

این نوع شرکت نسبت به انواع دیگر دارای اساسنامه قوی تر و از لحاظ مسئولیت اعضاء و مدت اعتبار آن یکی از بهترین ها است.

شرکت های سهامی خود به دو گروه طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

الف) شرکت های سهامی عام:

موسسین آن ها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

ب) شرکت های سهامی خاص:

تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.

از آنجایی که تشکیل شرکت های سهامی عام طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که ثبت شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

در این مقاله در خصوص مدارک ثبت اساسنامه مجامع عمومی شرکت سهامی خاص صحبت خواهیم کرد.

نکات تاسیس شرکت سهامی خاص

در سهامی خاص صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد.

سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.

35 درصد سرمایه در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس سپرده می شود.

اگر سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکاء ظرف یکسال آن را جبران کنند.

اگر کسری سرمیه جبران نشود باید شرکت را به با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل کرد.

در نام شرکت باید کلمه «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود.

شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد

شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید

کلیه ی شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.

در ثبت شرکت سهامی خاص اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد.

اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.

همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حالباید انجام شود.

جهت مشاوره ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت نیلگون تماس حاصل فرمایید:

09128498210

02188419436

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص باید دارای مواد زیر باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت
 • مدت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 • مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 • تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها
 • تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم
 • نحوه ی انتقال سهام با نام
 • طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
 • روش تشکیل مجامع عمومی.
 • مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
 • طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.
 • نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 • قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
 • نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
 • نحوه ی تغییر اساسنامه.

برای ثبت شرکت سهامی خاص کافیست به سامانه ثبت شرکتها مراجعه نموده و اقدام به پر نمودن فرمها نمایید

مدارک مورد نیازبرای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:

 • مدارک هویتی اعضاء
 • کدپستی
 • شماره موبایل سندی به نام مدیرعامل
 • تعیین موضوع شرکت
 • تعیین سمت اعضاء
 • تعیین نام
 • تهیه فرمهای اساسنامه، شرکتنامه و … و امضاء آنها
 • پست مدارک

مراحل تاسیس سهامی خاص

مراحل تغییرات سهامی خاص

برای مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرین.

جهت مشاوره ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت نیلگون تماس حاصل فرمایید:

09128498210

02188419436

ثبت نیلگون، راه آسان آینده