در این مقاله در خصوص تغییرات تغییر نام تغییر موضوع تغییر آدرس انتقال سهام شرکت سهامی خاص بحث خواهیم کرد.

تغییرات شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 1. تغییرنام شرکت
 2. تغییرموضوع شرکت
 3. تغییرمحل شرکت(تغییر آدرس)
 4. نقل وانتقال سهام
 5. انتخابات داخلی هیات مدیره
 6. ورود و خروج اعضاء
 7. افزایش و کاهش سرمایه

موارد ذکر شده رایج ترین تغییرات در شرکتها می باشند.

قوانین رایج  برای اعلام و اجرای این موارد در رابطه با انواع شرکتهای قابل ثبت در ایران کمی متفاوت است. به بررسی تغییرات شرکت سهامی خاص می پردازیم.

09128498210

02188419436

تغییرات تغییر نام تغییر موضوع تغییر آدرس انتقال سهام شرکت سهامی خاص

تغییر نام شرکت سهامی خاص

برای تغییر نام شرکت سهامی خاص باید به موارد زیر توجه کنیم:

 • با سرچ نام در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی از اصالت نام انتخابی اطمینان حاصل نماییم.
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 • رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت واساسنامه شرکت
 • ثبت صورت جلسه در سامانه ثبت شرکتها
 • پست صورتجلسات
 • دریافت آگهی از اداره ثبت شرکتها
 • پرداخت آگهی

09128498210

02188419436

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:

نمونه تغییرات شرکت

آغاز فعالیت به عنوان یک شرکت نیاز به تعریف موضوعی جهت فعالیت دارد که اشخاص می تواند یک یا چندین موضوع را جهت فعالیت خود معرفی نمایند.

در صورتی که پس از ثبت شرکت مایل به تعییر موضوع فعالیت خود هستید طی مراحلی که اشاره شده است ضروری می باشد:

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه که به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 2. اخذمجوزدرصورت نیازبنابه اعلام کارشناس(همانگونه که در مقالاتی که برای ثبت انواع شرکت تجاری اشاره گردید برخی از فعالیت ها با کسب مجوز قابل انجام می باشند)
 3. وارد نمودن اطلاعات صورت جلسه در سامانه ثبت شرکتها
 4. پست مدارک
 5. دریافت آگهی
 6. پرداخت هزینه روزنامه رسمی

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

یکی از رایج ترین انواع تغییرات شرکت سهامی خاص، تغییر آدرس شرکت سهامی خاص که جهت انجام آن نیاز به مدارک و طی مراحل زیراست:

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 2. وارد نمودن اطلاعات صورت جلسه در سامانه ثبت شرکتها
 3. پست مدارک
 4. دریافت آگهی
 5. پرداخت هزینه روزنامه رسمی

نکته: اگر تغییرمحل شرکت دراساسنامه به هیئت مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیئت مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به تغییرمحل شرکت اقدام میکند.

نکته: اگر تغییرمحل شرکت ازیک شهرستان به شهرستان دیگرباشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه باتصویب و تنظیم صورتجلسه ارسال گردد.

09128498210

02188419436

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص نیازمند مدارک و مراحل ذیل می باشد:

 • تشکیل جلسه هیات مدیره براساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء
 • تنظیم صورتجلسه که به امضاء اعضاء هیئت مدیره، خریداران وفروشندگان رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید
 • اخذبرگ مفاصاحساب نقل وانتقال سهام ازسازمان امورمالیاتی کشور
 • فهرست صاحبان سهام قبل وبعدازنقل وانتقال سهام
 • پست مدارک
 • دریافت آگهی
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی

09128498210

02188419436

مقاله های مرتبط

ثبت نیلگون، راه آسان آینده

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder