در این مقاله در مورد تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص ، تغییرات افزایش سرمایه شرکت تضامنی ، مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی ، انتقال سهام در شرکت تضامنی صحبت میکنیم.

تغییرات شرکت تضامنی شامل :
تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و … می باشد.
تغییرات شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد.

در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات شرکت تضامنی می پردازیم.

مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی

مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی به شرح زیر است:

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
– ارائه ی مجوز از مراجع ذیصلاح ( در صورت نیاز )

  • مدارک تغییر محل شرکت شرکت تضامنی

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
– صورتجلسه ی هیئت مدیره ( چنانچه این وظیفه به عهده هیئت مدیره باشد )
– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

در این مقاله در مورد تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص  ،  تغییرات شرکت تضامنی ،  مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی ، انتقال سهام در شرکت تضامنی صحبت میکنیم.

مدارک تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص

مدارک تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:

– دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی
– دو جلد اساسنامه
– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
– صورتجلسه هیئت مدیره دال بر تعیین صاحبان حق امضاء ، اعضاء هیئت مدیره و سمت های آن ها
– مدارک شناسایی بازرسان چنانچه از سهامداران و یا شرکاء نباشند.
– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

  • مدارک نقل و انتقال سهام در شرکت تضامنی

– مدارک شناسایی شرکاء جدید
– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
– صورتجلسه هیئت مدیره چنانچه این وظیفه به موجب اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد.
– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
– صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای انتخاب عضو جدید ( در صورت خروج یکی از اعضاء هیئت مدیره )
– اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت

تغییرات شرکت تضامنی افزایش سرمایه شرکت تضامنی

افزایش سرمایه شرکت تضامنی به شرح زیر است:

– ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
– ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
– ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
– ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
– درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
–  در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
– درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

کاهش سرمایه شرکت تضامنی

کاهش سرمایه شرکت تضامنی به شرح زیر است:

– صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
در ثبت تغییرات شرکت تضامنی موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید :
– انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکاء.
– هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء و رعایت مقررات راجع به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل گردد.
– یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکاء است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت نیلگون، راه آسان آینده

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder