صورتجلسه کاهش سرمایه، یک مستند رسمی است که در جلسات مجمع عمومی شرکت برای تصویب کاهش سرمایه شرکت تهیه می‌شود.
کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص و با مسؤلیت محدود، به معنای کاهش سرمایه ثبت شده شرکت است. این کاهش می‌تواند به دو صورت اختیاری و اجباری انجام شود.
در صورت کاهش سرمایه اختیاری، سهامداران شرکت می‌توانند در صورت سود دهی شرکت، سود را در بین خود تقسیم کنند.
در صورت کاهش سرمایه اجباری، سرمایه حقیقی شرکت به دلیل زیان های وارده از سرمایه ثبتی کمتر می‌شود. در این صورت، تسویه بدهی های شرکت در زمانی می‌شود که پرداخت قسمتی از مبلغ اسمی سهام انجام نشده باشد.

صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری چیست

در صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص، میزان سرمایه شرکت نباید از حداقل سرمایه مقرر برای شرکت کمتر شود. در این نوع کاهش سرمایه، تمامی سهامداران باید به میزان یکسان سهام خود را کاهش دهند. برای کاهش سرمایه اختیاری، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش‌سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سهم کلیه شرکا به یک نسبت کاهش یابد.


صورتجلسه کاهش سرمایه اجباری چیست

درصورتجلسه کاهش سرمایه اجباری در شرکت سهامی خاص، میزان سرمایه شرکت نباید از حداقل سرمایه مقرر برای شرکت کمتر شود.

مراحل صورتجلسه کاهش سرمایه

در مرحله اول، صورت جلسه کاهش سرمایه توسط هیئت مدیره شرکت تهیه می‌شود.
در این صورت جلسه، اطلاعاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت شرکت، سرمایه ثبت شده، تاریخ و زمان برگزاری جلسه، محل برگزاری جلسه، نام رئیس جلسه، نام ناظر رئیس، نام ناظر جلسه، نام منشی جلسه، پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری یا اجباری، مبلغ کاهش سرمایه، تعداد سهام‌های کاهش یافته، تعداد سهام‌های باقی‌مانده، تصویب کاهش سرمایه، تصویب اصلاحات اساسنامه و … آمده است.

در مرحله بعد، صورت جلسه به همراه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء تحویل اداره پست شده و سپس بارکد پستی در سیستم درج می‌شود.

در مرحله آخر، صورت جلسه به همراه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء در اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای صورتجلسه کاهش سرمایه اجباری

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده (بارعایت ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت) با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است.

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

۳- ارائه لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

۴- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۵- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد، ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۶- درصورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

۷- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز برای صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه.

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند. (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- ارائه یک نسخه روزنامه رسمی و یک نسخه روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد. (حاوی اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه, موضوع ماده ۹۲ لایحه اصلاحی قانونی تجارت)

۵- ارائه گواهی صادره از دادگاه مربوطه مبنی بر عدم اعتراض به کاهش سرمایه با رعایت موارد ۹۳ و ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۶- لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

۷- درصورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۸- درصورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

۹- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

لذا در طول مسیر نیاز به مشاوره داشتید کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

ثبت نیلگون راه آسان آینده

09128498210

02188419436

لینک های مرتبط


1 دیدگاه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول گواهی تمکن مالی · دسامبر 23, 2023 در 5:08 ب.ظ

کارشناس رسمی دادگستری متخصص می تواند شرکتها را در افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت یاری رساند. همچنین با توجه به تورم تجدید ارزیابی جهت دریافت وام موثر است

دیدگاه‌ها بسته است.