صورتجلسه نقل و انتقال سهام هیات مدیره، یک سند رسمی است که در آن، جزئیات نقل و انتقال سهام شرکت بین فروشنده و خریدار ثبت می‌شود. این سند، توسط هیات مدیره شرکت تنظیم می‌شود و در آن، جزئیاتی مانند نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ و ساعت جلسه، نام فروشنده و خریدار، تعداد سهام مورد نقل و انتقال، قیمت و شرایط پرداخت، امضای اعضای هیئت مدیره، فروشنده و خریدار و مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام ذکر می‌شود.

لطفاً توجه داشته باشید که صورتجلسه نقل و انتقال سهام، یک سند رسمی است و برای تنظیم آن، باید به مقررات و قوانین مربوطه پایبند بود.

صورتجلسه نقل و انتقال سهام هیات مدیره در همه شرکت­های سهامی (عام و خاص) وبا مسئولیت محدود به سه صورت است

1-خروج یکی از سهامداران و واگذاری سهام به سهامداران فعلی

2-خروج یکی از سهامداران و واگذاری سهام به سهامدار جدید

3-انتقال شرکت که در واثع خروج تمامی سهامداران و واگذاری سهام به سهامداران جدید

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام هیات مدیره به صورت زیر است

صورتجلسه هیات مدیره ………………… سهامی خاص به شماره ثبت ……….. و شناسه ملي …………………… سرمایه ثبت شده …………………… ریال در تاریخ ………………….  در ساعت  ……………..  با حضور كليه اعضاء هیئت مدیره  تشكيل و نسبت به نقل و انتقال سهام اتخاذ تصميم شد.

هیات مدیره موافقت نمود که آقای/خانم …………… به کدملی ………………. با واگذاری ……….سهم ……………….  ریالی از سهام خود به  آقای/خانم …………….  به شماره ملی  …………… فرزند …………  متولد …………………  و همچنین با واگذاری ………سهم …………… ریالی از سهام خود به  آقای/خانم   …………………   به شماره ملی  ………………فرزند  …………..  متولد …………………..   تعداد سهام خود را به ………….  سهم ……………. ریالی کاهش داد.

به آقای/خانم ……………….. به کدملی ………………… احدی از مدیران یا سهامداران شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1- آقای/خانم ………………… به شماره ملی ……………… به سمت مديرعامل و عضو اصلي هيئت مديره                                 امضاء

2-اقا/خانم ………………….. به شماره ملی………………………به سمت رئيس هيئت مديره و عضو اصلي هيئت مديره                    امضاء

3-آقا/خانم…………………..به شماره ملی ………………………..به سمت نايب رئيس هيئت مديره و عضو اصلي هيئت مديره            امضاء

امضاء خریدار : آقای/خانم…………….                       آقای/خانم……………………….  

امضاء فروشنده: آقا/خانم………………………….

لیست سهامداران حاضر در جلسه هیئت مدیره مورخ ……………………..

ردیفنام و نام خانوادگی  تعداد سهام قبل از نقل و انتقالتعداد سهام بعد از نقل و انتقالامضاء
  1    آقا /خانم………..  …………… سهم ……………..ریالی  …………………… سهم ……………….  ریالی 
  2    اقا/خانم………….  ………………… سهم ………….  ریالی  …………… سهم …………………. ریالی 
  3    آقا/خانم………………..  ……………….سهم ……………….ریالی  ………………سهم ………………… ریالی 
  4    آقا/خانم………………..  ………….سهم  ……… سهم …………………. ریالی 
  5    آقا/خانم………………….  ………..سهم  ………………سهم ……………….. ریالی 

صورتجلسه نقل و انتقال سهام هیات مدیره ,شرکت­های سهامی خاص به عنوان یکی از انواع شرکت­های سهامی، نمی­توانند سهام خود را به صورت پذیره نویسی و یا فروش در بورس اوراق بهادار و بانک­ها عرضه نمایند و لیکن در خصوص انتقال سهام، نقل و انتقال می­تواند علی­الاصول به صورت آزادانه و بدون محدودیت صورت پذیرد، لکن از مفهوم مخالف ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت مشخص می­گردد که مجمع عمومی و یا مدیران شرکت می­توانند نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص را محدود نموده و برای آن شرایطی قائل شوند.

محدودیت مذکور در انتقال سهام در شرکت­های سهامی خاص در اساسنامه شرکت قید می­گردد، لذا در صورت هرگونه تصمیم به انتقال سهام می­بایست به اساسنامه شرکت مراجعه نمود. در صورتیکه در اساسنامه شرکت محدودیتی جهت انتقال سهام پیش­بینی گردیده باشد، هرگونه تصمیم و تصویب در این خصوص بر عهده مجمع عمومی فوق­العاده شرکت قرار می­گیرد و در صورتیکه محدودیت خاصی جهت نقل و انتقال سهام ذکر نشده باشد، می­بایست در خصوص تشکیل جلسه هیئت مدیره اقدام نمود. پس از تشکیل جلسه هیئت مدیره، اقدام مهم و حائز اهمیت جهت انتقال سهام، تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام خواهد بود؛ در این صورتجلسه بایستی نکات لازم رعایت شده تا از رد شدن آن جلوگیری شود.

مراحل و مدارک مورد نیاز صورتجلسه نقل و انتقال هیات مدیره

1. تشکیل جلسه هیات مدیره
2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3 .فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است

لذا در طول مسیر نیاز به مشاوره در مورد صورتجلسه نقل و انتقال سهام هیات مدیره داشتید کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

لینک های مرتبط

ثبت نیلگون راه آسان آینده