قوانین ثبت برند، برندهای مجاز و ممنوعه برای ثبت در ایران

در خصوص اینکه چه برندهایی برای به ثبت رسیدن در ایران مجازند ؟

قوانین انواع ثبت برند

باید گفت که هر برندی که در ایران قبلا به صورت عین یا مشابه به ثبت نرسیده باشد مجاز به ثبت درخواست می باشد مگر مشمول برند های ممنوعه مطابق با ماده ۵ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری در ایران گردد که به شرح ذیل میتوان در این خصوص توضیح داد؟

قوانین ثبت برند، برندهای مجاز و ممنوعه برای ثبت در ایران

قوانین ثبت برند، برند های ممنوعه مطابق با قانون شامل:

۱-علائم وآرم های دولت جمهوری اسلامی ایران نشانها و علامت سازمان هلال احمر صلیب سرخو از این قبیل

۲-پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران و شعار و نشان الله اکبر

۳_اسامی و واژگان منتسب به معصومین و ائمه

۴_پرچم کشور های غاصب من جمله اسرائیل

۵_برند های منتسب به مقامات و نامهای رسمی اشخاص جمهوری اسلامی

۶_برند های خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی به نحوی که استفاده از آن مغایر با فرهنگ و تدین و اخلاق جامعه اسلامی باشد.

۷_عبارات عام مثل میز، چراغ ،نمایشگر و غیره که فاقد صفت مشخصه باشد می بایست حتما باه همراه یک اسم خاص باشد.

۸_پرچم و نشانهای سلطنتی داخلی و بین المللی

۹_نشانهای رسمی مربوط به سازمانهای بین المللی مثل نشان سازمان ملل متحد یا اوپک یا سازمان تجارت جهانی و غیره

۱۰_نام شهرها و کشورها به تنهایی

۱۱_برندهایی که موجب فریب مصرف کننده شود

لازم به ذکر به غیر از موارد مذکور برندهای دیگر قابلیت ثبت دارند.

مشاوره رایگان قوانین ثبت برند با ثبت نیلگون