در این مقاله نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و با مسؤلیت محدود قرار گرفته است. برای استفاده از ان کافی است اطلاعات شرکت خود را وارد نمایید

همچنین در صورت نیاز برای راهنمایی بیشتر و اجرای فوری صورتجلسه افزایش سرمایه در کمتر از 7روز با کارشناسان ثبت نیلگون تماس حاصل فرمایید

09128498210

02188419436

شركت ………………. سهامي خاص

به شناسه ملی ……..

به شماره ثبت ……..

سرمایه ثبتی ……..ریال ….…. سهم …………. ریالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………… سهامي خاص ثبت شده به شماره ……… مورخ ……….. در ساعت  ………صبح با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1-آقاي ………………………… با كد ملي…………..به سمت رئيس جلسه

2- خانم …………………. با كد ملي…………………… به سمت ناظر جلسه

3-آقاي ………… با كد ملي………………به سمت ناظر جلسه

4- آقاي ………………. به شماره ملي ……………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند .

دستور جلسه :1-پرداخت سرمایه تعهدی 2-افزایش سرمایه

الف1-سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ………………..  ریال طی گواهی بانکی شماره …………    مورخ ……………….. بانک ……… شعبه ………….پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت …………..پرداخت شده می باشد.

الف2- به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ………….. ریال به مبلغ  …………… ریال منقسم به ………..  سهم ……………. ریالی  با نام عادی که مبلغ ……………….  ریال آن از محل آورده نقدی صاحبان سهام افزایش یافت طی گواهی بانک ……. شعبه …………. بشماره  گواهی ………….   مورخ …………………..  پرداخت گردید  و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

1-صحت کلیه امضاها مورد تایید مدیر عامل است .

کلیه سهامداران  به آقاي ………..از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها  نسبت به ثبت  صورتجلسه  وپرداخت  حق الثبت و امضا ء ذیل دفاتر اقدام نماید   .

امضاء اعضا هیئت مدیره:

آقاي ……………………                  خانم ……………..                           آقاي ………………    

امضاء بازرسین:  

آقاي …….…….. به شماره ملي ………….….. به عنوان بازرس اصلي

آقاي ………………… به شماره ملي ………………… به عنوان بازرس علي البدل

شركت ……………………….. سهامي خاص

به شناسه ملی …………………….

به شماره ثبت …………..

سرمایه ثبتی ……………… ریال ………… سهم ………………ریالی

لیست سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………..

نام و نام خانوادگیسهام قبلیسرمایه نقدیسهام جدید
…………………..  …..سهم بانام ……..ریالی…………. ریال……….سهم…………. ریالی
…………………………  …..سهم بانام ……… ریالی……………… ریال….. سهم ………… ریالی
…………………….  سهم بانام ………….. ریالی……………. ریال…….. سهم ……….ریالی
جمع کل…….سهم …………. ریالی………………. ریال……. سهم …………. ریالی

لیست فوق به تائید بازرسین قانونی رسید وبا امضای ذیل صورتجلسه تائید خود را اعلام نمودند  .

امضاء اعضا هیئت مدیره :

آقاي ……………….                  خانم ……………                           آقاي ………………..   

امضاء بازرسین:  

آقاي ……………. به شماره ملي ………………. به عنوان بازرس اصلي

آقاي …………… به شماره ملي ………………. به عنوان بازرس علي البدل

صورتجلسه افزایش سرمایه

صورتجلسه افزایش سرمایه سهامی خاص چیست

صورتجلسه افزایش سرمایه، صورت جلسه‌ای است که در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برای افزایش سرمایه شرکت تهیه می‌شود. این صورت جلسه شامل جزئیاتی از افزایش سرمایه و تغییراتی که در سهام شرکت ایجاد می‌شود، می‌باشد

مراحل صورتجلسه افزایش سرمایه سهامی خاص

برای افزایش سرمایه، مراحلی که باید طی شود عبارتند از

1. پیشنهاد هیئت مدیره به سهامداران شرکت

2. برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت

3. تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت

4. ارائه مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

5. افزایش سرمایه شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت افزایش سرمایه سهامی خاص

1. اظهارنامه که امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.

2. اصل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر، صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

3. یک نسخه از روزنامه ای که آگهی افزایش سرمایه در آن منتشر می شود

آیا افزایش سرمایه شامل مالیات میشود؟

پس از تنظیم صورتجلسه کافیست وارد سایت ثبت شرکتها به آدرس

https://irsherkat.ssaa.ir/

مراجعه نموده و با تکمیل اطلاعات و آپلود فرم نمونه تایید نهایی کرده و منتظر آگهی خود باشید

لذا در طول مسیر نیاز به مشاوره داشتید کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

ثبت نیلگون راه آسان آینده

لینک های مرتبط


2 دیدگاه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول گواهی تمکن مالی · دسامبر 23, 2023 در 5:02 ب.ظ

کارشناس رسمی دادگستری متخصص می تواند شرکتها را در افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت یاری رساند. همچنین با توجه به تورم در دریافت وام موثر است

استعلام پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن و تجارت · فوریه 14, 2024 در 7:29 ب.ظ

صورتجلسه افزایش سرمایه

دیدگاه‌ها بسته است.