تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

توسعه کسب‌وکار و گسترش فعالیت‌های یک شرکت با مسئولیت محدود از طریق تأسیس شعبه، یکی از راه‌های مهم برای دستیابی به بازارهای جدید و افزایش دسترسی مشتریان به خدمات و محصولات است. تأسیس شعبه نیازمند دنبال کردن مراحل قانونی و اداری مشخصی است که شامل تهیه و تنظیم صورتجلسه تأسیس، اخذ مجوزهای لازم، و ثبت شعبه در مراجع ذی‌صلاح می‌شود.

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

برای تأسیس شعبه، ابتدا باید مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای تشکیل شود که در آن شرکاء یا اکثریت آن‌ها حضور داشته باشند. در این جلسه، موضوع تأسیس شعبه و محل دقیق آن مورد بحث و تصویب قرار می‌گیرد. پس از تصویب، صورتجلسه‌ای تهیه می‌شود که باید حاوی اطلاعاتی نظیر نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، سرمایه ثبت شده، و اطلاعات مربوط به شرکاء و سهم الشرکه آن‌ها باشد.

مرحله بعدی، ثبت صورتجلسه و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت‌ها است. این مدارک شامل تصویر اساسنامه، شرکت‌نامه، تقاضانامه، و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه می‌باشد. همچنین، در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دوازده نفر باشد، انتخاب هیئت نظار متشکل از سه نفر الزامی است.

یکی از نکات مهم در فرآیند تأسیس شعبه، اطمینان از رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه است. این شامل دعوت شرکاء بر اساس اساسنامه شرکت یا قانون تجارت و ارائه مستندات مربوطه در صورتجلسه است. همچنین، تمامی شرکاء باید تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود را امضا کنند و در صورت امضاء به وکالت، ارائه وکالت‌نامه رسمی الزامی است.

تأسیس شعبه می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌ها فراهم آورد و به آن‌ها اجازه دهد تا در مناطق مختلفی حضور داشته باشند و خدمات خود را به گروه‌های متنوع‌تری از مشتریان ارائه دهند. با این حال، مهم است که تمامی مراحل با دقت و توجه به جزئیات انجام شود تا از هرگونه مشکل حقوقی یا اداری در آینده جلوگیری شود. تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود نه تنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، بلکه نیاز به درک عمیقی از قوانین و مقررات محلی دارد که می‌تواند با کمک مشاوران حقوقی و متخصصان ثبت شرکت‌ها تسهیل شود.

مدارک مورد نیاز تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

برای تأسیس شعبه یک شرکت با مسئولیت محدود در ایران، مجموعه‌ای از مدارک قانونی و اداری مورد نیاز است که باید به دقت تهیه و ارائه شوند. این مدارک شامل موارد زیر می‌باشند:

  1. مدارک هویتی شرکا و مدیریت شعبه، که باید شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل باشد.
  2. ارائه تصویر اساسنامه، شرکت‌نامه و آخرین تغییرات ثبت‌شده شرکت، که نشان‌دهنده ساختار و قوانین حاکم بر شرکت است.
  3. صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که در آن تصمیم به تأسیس شعبه گرفته شده است. این صورت‌جلسه باید حاوی اطلاعاتی نظیر نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، سرمایه ثبت شده و اطلاعات مربوط به شرکاء و سهم الشرکه آن‌ها باشد.

این مدارک باید به همراه فرم‌های مربوطه که از اداره ثبت شرکت‌ها دریافت می‌شود، تکمیل و به این اداره ارائه شوند. همچنین، در صورتی که شرکت قصد دارد شعبه‌ای در خارج از کشور تأسیس کند، ممکن است نیاز به ارائه مدارک اضافی و رعایت قوانین خاص آن کشور باشد.

توجه به جزئیات و دقت در تهیه و ارائه این مدارک می‌تواند فرآیند تأسیس شعبه را تسهیل بخشد و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند. به همین دلیل، مشورت با مشاوران حقوقی و متخصصان ثبت شرکت‌ها می‌تواند در این فرآیند بسیار مفید واقع شود. این افراد با تجربه و دانش خود می‌توانند راهنمایی‌های لازم را برای پیشبرد موفقیت‌آمیز این فرآیند ارائه دهند.

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

          بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل قانونی شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به تأسیس شعبه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

      نام شرکاء                                          میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان …………………… مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………………… به آدرس: خیابان ………………………………………… کوچه …………………… پلاک …………………… کدپستی: …………………………… تعیین و خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… فرزند …………………………… متولد ……………… به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

2ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

3ـ خانم / آقای …………………………… امضاء

نکته های نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ تصویر یک نسخه از صورتجلسه فرم انتقالی و تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آن جا تأسیس میشود به همراه مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

3ـ پس از ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود و گذشتن مدتی به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه شود.

4- در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

5ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

6ـ در صورتی که تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدای صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.

7ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود را امضاء نمایند.

8ـ صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

9- تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود حداکثر در ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

10- در صورتی که تأسیس شعبه وفق اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از متن فوق اقدام شود.

11- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

12- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

در صورت نیاز به مشاوره در مورد صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود یا سهامی خاص در ثبت نیلگون کارشناسان ما به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder