ثبت شرکت اتباع خارجی

امروزه ثبت شرکت اتباع خارجی در کشورمان با هیچ گونه محدودیتی روبه رو نمی باشد. و در واقع کل سهامدارن شرکت می توانند از اتباع خارجی باشند. در گذشته بر اساس قانون باید برای ثبت شرکت ۵۱ درصد از سهام شرکت در اختیار یک فرد ایرانی باشد که این قانون امروز لغو ادامه مطلب…

رتبه بندی شرکت Company Rankings

سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( ساجات)، شرکتها را در پنج شاخه مختلف اعم از پیمانکاری، مشاوره، انبوه سازی، انفورماتیک و طراحی و ساخت EPC رتبه بندی می کند، به این رتبه ها گرید گفته می شود و به فرآیند گرفتن آن اخذ رتبه بندی گفته می باشد