نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

تغییر آدرس شرکت یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روی عملکرد و هویت حقوقی یک کسب‌وکار داشته باشد. این فرآیند، که ممکن است به دلایل مختلفی از جمله توسعه فضای کاری، دسترسی بهتر به منابع، یا نزدیکی بیشتر به مشتریان صورت گیرد، نیازمند دنبال کردن مراحل قانونی و دقیقی است تا از صحت و سلامت حقوقی شرکت اطمینان حاصل شود.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس اطلاعات به دست آمده، تغییر آدرس شرکت در ایران مستلزم رعایت مراحلی است که شامل تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس، امضای صورتجلسه توسط حاضرین، ثبت صورتجلسه در سامانه ثبت شرکت‌ها و دریافت تاییدیه، و ارسال مدارک به سازمان ثبت شرکت‌ها می‌باشد. همچنین، تغییر آدرس می‌تواند منجر به تغییر شماره ثبت شرکت شود، به ویژه اگر تغییر آدرس از یک مرجع ثبتی به مرجع ثبتی دیگر باشد.

مدارک مورد نیاز برای این فرآیند شامل اصل آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کپی برابر با اصل از آگهی تاسیس شرکت، کپی از مدارک شناسایی همه شرکا و مدیران، و اسکن این مدارک برای بارگذاری در وب‌سایت مربوطه است. انتشار آگهی تغییر آدرس در روزنامه رسمی نیز بخشی از این فرآیند است که باید به دقت انجام شود.

این فرآیند، علاوه بر اهمیت حقوقی، می‌تواند تأثیرات عملیاتی نیز داشته باشد. تغییر آدرس ممکن است بر روی ارتباطات با مشتریان، تامین‌کنندگان، و سایر ذینفعان تأثیر بگذارد و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای اطلاع‌رسانی و به‌روزرسانی اطلاعات مرتبط دارد. همچنین، این تغییر می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت ایجاد کند و به عنوان بخشی از استراتژی توسعه کسب‌وکار مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه …………..………… ریال در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….
به آدرس جدید  ……………………..……………………..……………………………………………………  کدپستی : ………………………. انتقال یافت .
آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره        

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………
به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی…………………………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

  • خانم / آقای ……………………………………    امضاء
  • خانم / آقای ……………………………………    امضاء
  • خانم / آقای ……………………………………    امضاء

در نهایت، صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود یک فرآیند است که باید با دقت و توجه به جزئیات انجام شود تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که شرکت در مسیر رشد و توسعه خود باقی بماند. این فرآیند نمونه‌ای از چگونگی تعامل قوانین و مقررات با تصمیمات استراتژیک کسب‌وکار است و نشان‌دهنده اهمیت درک و رعایت این قوانین برای موفقیت در عرصه تجارت است.

در صورت نیاز به مشاوره در مورد نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در ثبت نیلگون کارشناسان ما به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید