قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی غیرفعال (تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها)

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال در ایران

در ایران، اشخاص حقوقی غیرفعال نیز مانند سایر شرکت‌ها و موسسات، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی هستند. بر اساس ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، این اشخاص باید تکالیف خاصی را انجام دهند تا از محدودیت‌های احتمالی در فعالیت‌های ثبتی و مالیاتی خود جلوگیری کنند. این تکالیف شامل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، ترازنامه‌ها و سایر اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت‌های مالی و مالیاتی است.

یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال، ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به سازمان امور مالیاتی کشور است. این اطلاعات باید شامل جزئیات کامل در مورد وضعیت مالی و مالیاتی شرکت یا موسسه باشد. در صورتی که اشخاص حقوقی غیرفعال بدهی مالیاتی داشته باشند، باید نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های خود اقدام نمایند.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسامی مدیران و شرکت‌های دارای بدهی مالیاتی را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند. این اقدام به منظور جلوگیری از ثبت شرکت‌های جدید یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر توسط اشخاص دارای بدهی مالیاتی انجام می‌شود.

همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از ثبت تغییرات در مورد اشخاص حقوقی غیرفعال که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند، بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کند.

این تکالیف و مقررات نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و دقت در امور مالیاتی است و به منظور تقویت نظام مالی و مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده‌اند. اشخاص حقوقی غیرفعال باید به طور مستمر با مشاوران مالیاتی و حسابداران خود در تماس باشند تا از انجام صحیح تکالیف مالیاتی خود اطمینان حاصل کنند و از هرگونه مشکل قانونی پیشگیری نمایند. این امر به ویژه برای شرکت‌هایی که در حال حاضر فعالیت اقتصادی ندارند اما قصد دارند در آینده فعالیت خود را از سر بگیرند، اهمیت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال و چگونگی اجرای این تکالیف، می‌توانید با شماره‌های تلفن اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور یا کارشناسان ثبت نیلگون تماس بگیرید.

از آنجا که براساس تکلیف قانونی ماده 186 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) و با توجه به ارتباط الکترونیکی،
سازمان امور مالیاتی اقدام به ایجاد محدودیت جهت ثبت صورتجلسات تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول نموده است
لذا جهت رفع ثر از محدودیت ایجاد شده می بایست به حوزه های اعلامی سازمان امور مالیاتی مراجعه نموده
و در صورت داشتن هرگونه پرسش و ابهام از چگونگی اجرای این تکلیف قانونی مراتب قابل پیگیری از دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق شماره تلفن های 39902082 و 39903107 می باشد.

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال
تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال

ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

تبصره 3 : سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره 4 : سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها و تکالیف مالیاتی آنها

کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما در مورد تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها و تکالیف مالیاتی آنها هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید

ثبت نیلگون، راه آسان آینده