در این مقاله ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System و Trademark و کنوانسیون مادرید Madrid Convention و WIPO صحبت میکنیم:

خلاصه کنوانسیون مادرید Madrid Convention

سیستم مادرید یک راه حل راحت مقرون به صرفه برای ثبت و مدیریت علائم تجاری Trademark در سراسر جهان است.
یک درخواست علامت تجاری Trademark بین المللی را ثبت کنید و یک مجموعه هزینه برای درخواست حمایت در کشورهای عضو بپردازید. سبد مارک تجاری جهانی خود را از طریق یک سیستم متمرکز تغییر دهید، تمدید یا گسترش دهید.

اولین اقدام جهت حمایت ازعلامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در داخل کشور مطبوع طبق کنوانسیون پاریس میباشد.
با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.


به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.
این سیستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ میباشد.

این سیستم از طریق دفتربین المللی WIPO اداره میشود، هرکشورعضوکنوانسیون پاریس برای حمایت ازحقوق علائم تجارتی اتباع خویش در سایرکشورها، میتواند عضو موافقتنامه، پروتکل و یا هردو آنها گردد.

مدارک موردنیاز جهت فرایند ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System

۱- نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری WIPO با درج اسامی کشورهای   مورد نظر

۲- معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری

۳- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در  صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .

۴- اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط  در پرونده یا   ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری .

۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی

۶- برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)

۷- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد )

*ضمنا” به کلیه متقاضیان محترم ثبت بین المللی توصیه میگردد از واریز هزینه های ثبت بین المللی مربوطه قبل از تکمیل و تائید فرم مربوطه توسط اداره ثبت علائم تجاری Trademark جدا” خودداری فرمایند.

کنوانسیون مادرید Madrid Convention بوسیله دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO , World Intellectual Property Organization ) در ژنو اداره خواهد شد.
هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد توانست عضو توافقنامه یا سازمان با رعایت پروتکل و یا هر دو آنها گردد.

در ابتدا باید توسط اداره مبدا اقدامات قانونی ثبت علامت تجاری انجام گرفته و سپس به دفتر بین المللی برای ثبت واگذار شود. انجام این موضوع در صورتی اتفاق خواهد افتاد که تقاضای بین المللی ثبت برند توسط متقاضی به دفاتر مربوط به ثبت بین المللی علامت ارائه شده باشد.

در صورت مطابقت نداشتن برند با مفاد ثبت بین المللی فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت نیست. دفتر بین المللی تقاضا نامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرائی مشترک به ویژه آنهایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آنها می باشد. همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های در خواستی پرداخت شده اند یا خیر را مورد بررسی قرار می دهد.

این دفتر در صورت وجود ایرادات، اداره مبدا و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت ۳ ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی درج و سپس در محله علائم تجاری بین المللی WIPO به چاپ می رسد.
دفتر مذکور آن را به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضا نامه ابلاغ می نماید. از تاریخ ثبت بین المللی با تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.

تقديم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ اساسی به دفتر بین المللی صورت گیرد.

ثبت بین المللی از زمانی که تقاضا بطور رسمی و قطعی توسط دفتر بین المللی واصل گردد لحاظ خواهد شد. ثبت بین المللی باید هر ۱۰ سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود.

۶ ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

کشورهای عضو WIPO جهت‌گیری، بودجه و فعالیت‌های سازمان را از طریق نهادهای تصمیم‌گیر تعیین می‌کنند. WIPO در حال حاضر 193 کشور عضو دارد.

برای عضویت، یک کشور باید سند تصویب یا الحاق را نزد مدیرکل بسپارد. کنوانسیون WIPO مقرر می‌دارد که عضویت برای هر کشوری که:


عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، یا عضو اتحادیه برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری؛ یا
عضو سازمان ملل متحد، یا هر یک از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد، یا آژانس بین المللی انرژی اتمی، یا یکی از طرفین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری. یا
از طرف مجمع عمومی WIPO برای عضویت در سازمان دعوت شده است.


اطلاعات بر اساس کشور عضو کنوانسیون مادرید Madrid Conventionجزئیات تماس، عضویت در معاهده، قوانین مالکیت معنوی ملی (IP)، آمار IP، همکاری فنی، فعالیت های توسعه، مطالعات موردی و موارد دیگر را بیابید.

علائم تجاری، یکی دیگر از موارد تحت پوشش نظام مالکیت فکری و از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است. یک علامت تجاری یا Trademark ، نشانه‌ای متمایزکننده برای محصولات یا خدماتی مشخص است که از سوی فرد، گروه یا شرکت خاصی تولید و عرضه شده و اجازه می‌دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از سایر کالاها و خدمات موجود در بازار، تشخیص دهند.با توسعه روزافزون محصولات و خدمات در سطح جهانی و افزایش رقابت‌ها، ثبت علائم تجاری که می‌تواند یک کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیبی از آن‌ها باشد، به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.
جالب است که حتی در برخی از کشورها، علائم سه‌بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان‌های قابل‌استشمام (بوها) نیز، قابلیت ثبت به‌عنوان یک نشان تجاری را دارند.

توافقنامه بین‌المللی مرتبط با نشان‌های تجاری، موافقت‌نامه مادرید است که اندکی پس از شکل‌گیری کنوانسیون پاریس، آغاز به کار نمود. در این مقاله، مروری اجمالی بر سیر شکل‌گیری، توسعه و برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در موافقت‌نامه مادرید خواهیم داشت.

کنوانسیون مادرید Madrid Convention


دقت در کنوانسیون پاریس و موارد مرتبط با حفاظت از نشان‌های تجاری در مفاد این کنوانسیون، نشان می‌دهد که اگر مالک نشان تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی)، بیش از یک کشور را برای ثبت در نظر داشته باشد، بایستی به‌صورت جداگانه، تقاضانامه‌هایی را در دفاتر مالکیت فکری کشورهای مربوطه به ثبت برساند (به زبان‌های گوناگون و با پرداخت هزینه‌های متفاوت). بدیهی است که چنین کاری، یک فرآیند زمان‌بر و طولانی خواهد بود.

به همین جهت، در راستای تسهیل روند ثبت بین‌المللی نشان تجاری Trademark درخواست و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه‌ای بین‌المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به‌عنوان دستورالعمل ثبت بین‌المللی علائم تجاری، به تصویب رسانیدند.
این سیستم، متشکل از موافقت‌نامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ میلادی و پروتکل مرتبط با آن (تصویب شده در سال ۱۹۸۹ میلادی) و نیز یک آئین‌نامه مشترک است.
کشورهایی امکان ورود به این موافقت‌نامه را دارند که پیش از این، عضو کنوانسیون پاریس WIPO برای حفاظت از مالکیت صنعتی شده باشند.

بر اساس توافقنامه مادرید، بایستی از ورود تمامی کالاهای جعلی و دارای علائم تجاری تقلبی که به نحوی سعی در فریب متقاضی نسبت به منبع کالا دارند و یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به‌عنوان محل یا کشور مبدأ آن کالا مشخص شده است، ممانعت ورزیده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات آن‌ها را اعمال نمود.
در واقع، توافقنامه مادرید، شیوه‌نامه‌ای برای ممنوعیت کالاهای دارای نشان تجاری جعلی بوده (اعم از استفاده، فروش، نمایش و یا ارائه برای فروش) که ممکن است، مردم را در مورد منبع آن کالا، سردرگم نمایند.
بر این اساس، تصمیم‌گیری پیرامون این‌که کدام نام‌ها و علائم، به‌عنوان یک کاراکتر عمومی، در حیطه این توافقنامه قرار نمی‌گیرند، بر عهده دادگاه‌های هر یک از کشورهای عضو خواهد بود.

تغییر و تکامل کنوانسیون مادرید Madrid Conventionکنوانسیون مادرید Madrid Convention د، در بیش از یک قرنی که از تأسیس آن می‌گذرد، تغییر و تحولات فراوانی را تجربه نموده و بارها مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است.
این موافقت‌نامه، در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، نیس (۱۹۵۷) و استکهلم (۱۹۶۷)، مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در سال ۱۹۸۹ میلادی، پروتکلی در ارتباط با موافقت‌نامه مادرید به تصویب رسید که آن را اصطلاحاً «پروتکل مادرید» می‌نامند.

این کنوانسیون، پوشش حفاظت در ۱۲۳ کشور را ممکن می‌سازد. حلقه اولیه کشورهای امضاء کننده این توافقنامه، متشکل از کشورهای بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، پرتغال و هلند است که در سال‌های ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۴ میلادی، به آن پیوستند.
از آخرین کشورهایی که به این توافقنامه پیوسته‌اند، می‌توان به کشورهای برونئی و تایلند (در سال ۲۰۱۷)، اندونزی، افغانستان و مالاوی (در سال ۲۰۱۸) و کانادا، برزیل و مالزی (در سال ۲۰۱۹) اشاره نمود. گفتنی است که ایران، در ۲۵ دسامبر سال ۲۰۰۳ میلادی، به‌طور هم‌زمان به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.

شایان ذکر است که مادرید دارای ۱۰۷ عضو بوده که برخی از اعضاء، مانند سازمان مالکیت فکری آفریقا «OAPI» که در سال ۲۰۱۵ میلادی به پروتکل مادرید پیوسته است، خود متشکل از چند کشور می‌باشند.


مزایا و منافع ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System

سیستم مادرید، با فراهم نمودن امکان ثبت و اخذ گواهی بین‌المللی، حفاظت از نشان تجاری را در تعداد زیادی از کشورهای عضو توافق، میسر می‌سازد. با بیش از ۱/۳ میلیون علامت تجاری Trademark ثبت‌شده، سیستم کنوانسیون مادرید Madrid Convention بهترین انتخاب برای ثبت علامت تجاری، به‌ویژه در کسب‌وکارهای مبتنی بر صادرات است.
این سیستم، راهکاری جامع و کارآمد برای صاحبان نشان‌های تجاری است که از آن می‌توانند برای ایجاد چتر حفاظتی در بازارهای مختلف، استفاده نمایند.
فارغ از این‌که شما یک استارت‌آپ کوچک و یا شرکت بزرگ چندملیتی هستید، سیستم مادرید WIPO به شما در مدیریت نام‌های تجاری در اختیار و ثبت نشان‌ تجاری Trademark جدید در محدوده‌ای وسیع از مناطق جغرافیایی، کمک می‌کند.

از مهم‌ترین مزایای ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

زبان واحد: تقاضانامه بین‌المللی، به یکی از زبان‌های فرانسوی، انگلیسی یا اسپانیولی، قابل ارسال می‌باشد؛
مقرون‌به‌صرفه: کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها به دلیل ثبت درخواست واحد به جای مجموعه‌ای از درخواست‌های ملی، عدم نیاز به پرداخت هزینه‌های مرتبط با ترجمه و یا استخدام وکیل برای ثبت در هر کشور و همچنین عدم نیاز به پرداخت هزینه به واحد پول کشورهای مختلف (پرداخت تعرفه، به فرانک سوئیس انجام می‌گیرد)؛
صرفه‌جویی زمانی در فرآیند ثبت و حفاظت؛
پوشش جهانی: قلمروهای تحت پوشش سیستم مادرید، تقریباً ۸۰ درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد؛
مدیریت ساده: به کمک سیستم مادرید WIPO ، قابلیت مدیریت سبد نشان‌ تجاری Trademark خود را از طریق یک سیستم متمرکز داشته و می‌توانید محدوده حفاظتی خود را به سادگی در بازارهای جدید گسترش دهید.
همچنین در صورتی که از طرف دارنده نشان، هرگونه تغییری در کشور مبدأ صورت گیرد (از قبیل تغییر نام، آدرس، مالکیت، تمدید و …)، می‌توان با تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت هزینه‌ای اندک، تغییرات مزبور را در سطح بین‌المللی نیز اعمال نمود.


شرایط و هزینه‌های ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System


درخواست ثبت بین‌المللی، صرفاً از طریق دفاتر مالکیت فکری کشورهای عضو سیستم کنوانسیون مادرید Madrid Convention امکان‌پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدأ است. لازم به ذکر است، کشوری به‌عنوان کشور مبدأ شناخته می‌شود که متقاضی در ‌آنجا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد.
اگر وی چنین مقری در یک کشور عضو اتحادیه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آنجا قرار دارد، کشور مبدأ خواهد بود. اگر فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو بوده، ولی تبعه یکی از آن‌ها باشد، کشور متبوع وی، کشور مبدأ خواهد بود.

پس از ثبت نشان تجاری در دفتر مالکیت فکری کشور مبدأ، طبق کنوانسیون مادرید Madrid Convention با تعیین کشورهای مدنظر برای حفاظت، اظهارنامه بین‌المللی توسط دفتر مذکور، به سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ارائه می‌گردد.

هزینه‌های مرتبط با درخواست ثبت یک نشان تجاری در سیستم مادرید the Madrid System ، شامل هزینه‌های پایه و هزینه‌های جانبی است که به کشور یا کشورهای مد نظر برای حفاظت و تعداد کلاس کالاها و خدماتی که تحت پوشش درخواست ثبت قرار دارند، بستگی خواهد داشت.
در حال حاضر، هزینه‌های پایه یاد شده، برابر با ۶۵۳ فرانک سوئیس است (۹۰۳ فرانک برای نشان‌های رنگی).

برای درک بهتر هزینه‌های جانبی، تصور نمایید که درخواست ثبت نشان تجاری Trademark خود را بدون اجزاء و المان‌های رنگی، در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی، برای منطقه جغرافیایی اتحادیه اروپا و کشور هند و تنها برای یک طبقه از کالاها به ثبت رسانده‌اید؛ هزینه این درخواست، برابر با ۶۵۳ فرانک سوئیس (هزینه پایه)، به همراه ۱۴۸ فرانک (هزینه اضافی یک کلاس در هند) و ۸۹۷ فرانک (هزینه اضافی یک کلاس در اتحادیه اروپا) است که در مجموع، ۱۶۹۸ فرانک سوئیس خواهد شد.
گفتنی است، پس از این مرحله، گسترش دامنه جغرافیایی و تغییر یا تمدید سبد نشان‌های تجاری در راه خواهد بود که هزینه‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت.

یک نکته بسیار جالب‌توجه در ارتباط با هزینه‌های ثبت درخواست در سیستم مادرید، تخفیف‌ها و مشوق‌های تخصیص داده شده به کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. بر این اساس، اگر درخواست ثبت Trademark در دفتر مالکیت فکری یکی از این کشورها به ثبت برسد، هزینه‌های پایه در حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و مبلغ پرداختی، در حدود ۶۵ تا ۹۰ فرانک سوئیس خواهد بود.


کشورهای عضو ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System

Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia (the)
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand


Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
North Macedonia
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Türkiye
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص Trademark ثبت برند بین المللی مادرید the Madrid System با ثبت نیلگون تماس بگیرید

09128498210

02188419436

ثبت نیلگون راه آسان آینده

لینک های مرتبط

دسته‌ها: ثبت برند

2 دیدگاه

استعلام پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن و تجارت · فوریه 14, 2024 در 7:29 ب.ظ

ثبت برند بین المللی

استعلام کد فراگیر اتباع خارجی یا کد فیدا · فوریه 28, 2024 در 3:26 ب.ظ

ثبت برند بین المللی

دیدگاه‌ها بسته است.