ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies در قانون تجارت به ایران به شرح زیر است:

برای ثبت شرکت های خارجی، آن شرکت در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد

شعبه هر کدام از ثبت شرکت های خارجی که در داخل کشور آن‌ها تأسیس می‌شود،اولین کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می‌باشد.

مجوز و دستور ثبت شرکت‌ های خارجی Registration of foreign companies براساس قانون ثبت شدن شرکت‌ مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ بوده و براساس ماده ۳ قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر کدام از شرکت های خارجی برای این که بتوانند به وسیله‌ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره‌ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

پس برای رفع این مشکل اداره ثبت شرکت‌ ها بر مبنای اظهار نظر شورای نگهبان فقط زمانی اقدام به ثبت شرکت های خارجی (شعبه یا نماینده) می‌نماید

 فقط ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies را که طرف قراردادبادولت جمهوری اسلامی ایران هستند می‌توان به ثبت رسانید.

به موجب مقررات مورخه ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری، ثبت شرکت‌ های خارجی منحصراً در تهران و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ ها به عمل خواهد آمد. برای ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies تسلیم اسناد ذیل لازم است:

ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies چگونه است ؟

 1.  اظهارنامه‌ی ثبت.
 2.  یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
 3. یک نسخه مصدق ازاختیارنامه نماینده عمده شرکت درایران ودرصورتی که شرکت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد،
  یک نسخه مصدق ازاختیارنامه هر یک از آن‌ها.

اظهارنامه باید به زبان فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:

 1.  نوع کامل شرکت.
 2.  نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
 3.  مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن.
 4.  تابعیت شرکت.
 5.  مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا.
 6.  آخرین بیلان شرکت مشروط براینکه قوانین جاریه یاعرف تجاری کشور اصلی شرکت و یا اساسنامه خودشرکت انتشاربیلان را مقررکرده باشد.
 7.  در چه محل وچه تاریخ و در نزدکدام مقام صلاحیت دارشرکت تقاضاکننده مطابق قوانین کشوراصلی خود ثبت شده است.
 8.  شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی و مال در ایران مبادرت می‌نماید.
 9.  شعب آن در کدام یک از نقاط کشور است.
 10.  نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد چه اشخاصی هستند؟
 11. اسم وآدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم درایران بوده وبرای دریافت همه‌ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تعهدبه این که همه ساله یک نسخه ازبیلان شرکت رادرصورتی که بیلان ذکرشده مطابق ماده۶قابل انتشارباشدبه اداره ثبت شرکت‌ هابدهند.

رونویس اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده‌ی مستقل در ایران داشته باشد.

اختیارنامه آن نمایندگان وهمچنین آخرین بیلان شرکت بایددرمرکزاصلی شرکت توسط شخص از طرف شرکت حق امضا دارندتصدیق گردد.

تفاوت شعبه و نمایندگی در ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies

گاهی به هنگام ثبت شرکت خارجی دو واژه شعبه و نمایندگی اشتباه گرفته می‌شوند.
با این وجود، بهتر است بدانید این دو با هم تفاوت‌هایی دارند. در واقع، شعبه به یک واحد از شرکت اطلاق می‌شود که به شرکت اصلی وابسته است و تمامی اقدامات و عملکردهای آن به شرکت مادر شباهت بسیار دارد.

به طور کلی، می‌توان چنین اظهار نمود که شعبه فاقد فعالیت مستقل است.
با این وجود، شعبه به طور مستقیم تمامی مسئولیت‌های قانونی، حقوقی و تمامی عملکردها را مدیریت می‌کند.
برخی اوقات این نیاز احساس می‌شود که شرکت مادر به جای شعبه پاسخگوی جریانات باشد.
در نتیجه، مشخص کردن روال کلی برای شعبه دشوار است و این روال بسته به شرایط در حال تغییر است.

حال، در مورد نمایندگی باید بدانید که به طور معمول نمایندگی‌ها در فاصله مکانی مشخصی از شعبه اصلی ایجاد می‌شوند.
یک نمایندگی علاوه بر وظایف محوله قادر به انجام فعالیت‌های دیگری نیز هست.
یک تفاوت مهم شعبه و نمایندگی در این است که شرکت مادر در قبال نمایندگی هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

مراحل ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies

برای ثبت این نوع از شرکت‌ها لازم است مراحلی طی شوند که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم:

ثبت اصلی شرکت به واسطه ثبت شعبه توسط متقاضیان: در این مرحله ابتدا به تعیین مکان، مدیر یا شخصی با حق امضا می‌پردازیم. سپس، مراحل قانونی ثبت را طی می‌کنیم تا در صورت نبود مشکل شرکت اصلی ثبت شود.

 • اقدام به ثبت شعبه

در این مرحله متقاضیان ثبت شرکت با اختیار نامه مدیر نسبت به تحویل تقاضانامه ثبت شعبه شرکت خارجی به اداره اقدام می‌کنند.

 • چاپ آگهی برای تایید ثبت شعبه شرکت خارجی در روزنامه

این کار به منظور تکراری نبودن نام شرکت و… انجام می‌شود.

در نهایت پس از طی مراحل بالا برای ثبت شرکت خارجی باید روند زیر را طی کنید:

 • تنظیم مدارک
 • افتتاح حساب درصورت سهامی خاص بودن شرکت
 • ارجاع سیستم مطابق با مدارک و پیگیری آنها از کارشناس اداره ثبت
 • چاپ مدارک از سامانه و امضای آن توسط اعضای شرکت
 • تکمیل مدارک و ارسال آن به اداره ثبت
 • ثبت شماره مرسوله در صورت عدم وجود نقص در آن
 • صدور پیش آگهی از طریق سیستم
 • ثبت آگهی در روزنامه رسمی از طریق سایت

امضای آن شخص و به تصدیق مقام صلاحیت دار کشوری که امضا در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی یا قونسولی ایران در کشور ذکر شده و یا نماینده سیاسی و یا قونسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

تمامی اوراقی که شرکت برای ثبت ارائه می‌دهد بایدبه فارسی تهیه شده و یا ترجمه مصدق آن به فارسی پیوست باشد.
ثبت دردفترمخصوصی خواهد بودکه برای شرکت‌ های خارجی تخصیص داده شده و مفاداظهارنامه درآن به ثبت می‌رسد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ثبت شرکت های خارجی Registration of foreign companies با ثبت نیلگون تماس بگیرید

09128498210

02188419436

ثبت نیلگون، راه آسان آینده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder