از دیرباز تا کنون افراد برای فعالیت های اقتصادی به صورت گروه کنار هم جمع میشدند و با استفاده از مزایای گروه ( ثبت شرکت ) به تجارت می پرداختند.

امروزه با توجه به گسترش دامنه کسب و کارها، پیچیده شدن مسائل اقتصادی و علوم روز افراد با ثبت شرکت ها در کنار هم جمع شده و برای رسیدن به سود اقتصادی حول یک هدف واحد با یکدیگر همکاری میکنند.

اما تعریف شرکت یا شخص حقوقی چیست؟

در حقیقت تعریف گوناگونی برای شرکت وجود دارد در اینجا به چند تعریف اصلی توجه میکنیم:

  • شخص حقوقی به وسیله شخص یا اشخاص بوجود آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و کالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص به فرد انسان است بشود.
  • شخص حقوقی به کسی که دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید.
    حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی است آن وضعیت موجود در شخص را شخص حقوقی گویند.
  • مجوعه اموال یا اشخاص است که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد.
  • شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار هود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیت تجاری نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند

بنابراین قبل از ثبت شرکت باید هدف خود را بدانیم و خط مشی را مشخص کرده باشیم.

حدود اختیارات افراد، نوع شرکت، سمت افراد از جمله نکات اصلی شرکت هستند.

مراحل ثبت شرکت

با گردآوری مدارک هویتی اعضا، شماره موبیل سندی به نام مدیرعامل، کدپستی و ۵ نام سه کلمه ای
برای ثبت نام کافیست به سایت ثبت شرکت مراجعه فرمایید.

ثبت شرکت

ابتدا نوع ثبت شرکت را با توجه به تعداد اعضاء و خط مشی که داریم مشخص میکنیم.

انواع شرکت با توجه به نوع اساسنامه و تعداد اعضاء عبارتند از:

سپس سایر اطلاعات را در سامانه وارد می نماییم.

آموزش گام به گام ثبت شرکت
آموزش تصویری ثبت شرکت
آموزش تصویری ثبت شرکت
آموزش گام به گام ثبت شرکت
آموزش گام به گام ثبت شرکت
آموزش گام به گام ثبت شرکت

برای مشاوره بیشترهم اکنون با موسسه حقوقی ثبت نیلگون تماس حاصل نمایید .