حذف اظهارنامه های مالیاتی

طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی (آقای سبحانیان) از این پس تسلیم اظهارنامه های مالیاتی برای راحتی کار اصناف و کسبه حذف گردیده است.

با گسترش دامنه پوشش تبصره 100 قانون مالیات مستقیم به اصناف و کسبه، تعیین مالیات براساس داده های سیستمی و تراکنش های مالی انجام می شود.

بنابراین عدالت در تعیین مالیات افزایش پیدا کرده و هزینه تسلیم اظهارنامه از دوش اصناف و کسبه حذف گردیده است.

جهت مشاوره مالی و مالیاتی با ثبت نیلگون تماس بگیرید:

09128498210

02188419436

حذف اظهارنامه های مالیاتی

لینکهای مرتبط