در این مقاله یک نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود برای استفاده قرارداده شده است.

برای استفاده کافیست به جای نقه چین اطلاعات شرکت و اعضاء هیئت مدیره را وارد نمایید.

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت……………………………………..
شماره ثبت:…………………………………..
سرمایه ثبت شده:……………………………
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. با مسئولیت محدود در ساعت………………..روز ……………………مورخه …………………..در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکاء/کلیه شرکاء) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
1.در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و انهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
2.آقای/خانم………………………….به آدرس………………………..به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت،اقرار به دریافت کلیه اسناد،مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت می نماید.
3.آقای/خانم…………………(احدی از شرکا مدیر تصفیه،وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.

نام و نام خانوادگی شریک:
میزان سهم الشرکه:
امضاء

جهت مشاوره و اجرای نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت بامسئولیت محدودبه سهامی خاص و نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود با همکاران ما در ثبت نیلگون تماس بگیرید.

09128498210

02188419436

همچنین برای آگاهی از نحوه ثبت اینترنتی انحلال شرکت با مسئولیت محدود می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.

لینکهای مرتبط

ثبت نیلگون راه آسان آینده


1 دیدگاه

نحوه ثبت اینترنتی انحلال شرکت با مسئولیت محدود | صفر تا 100 · دسامبر 22, 2023 در 7:59 ب.ظ

دانلود نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود می توانید بر روی لینک کلیک

دیدگاه‌ها بسته است.