فرم خام صورتجلسه تصویب ترازنامه

نوشتن صورتجلسه تصویب ترازنامه یکی از مهم‌ترین مراحل ثبت تصمیمات و مذاکرات انجام شده در جلسات ثبت شرکت‌ها و سازمان‌ها است. صورتجلسه تصویب ترازنامه به عنوان سندی رسمی، نشان‌دهنده تصمیمات و مصوباتی است که در جلسات مختلف، اعم از رسمی و غیررسمی، به تصویب رسیده‌اند. این سند حقوقی باید به گونه‌ای نوشته شود که همه جزئیات مورد نیاز را در بر بگیرد و بتواند به عنوان مرجعی قابل استناد در مواقع لزوم عمل کند.

فرم خام صورتجلسه تصویب ترازنامه
فرم خام صورتجلسه تصویب ترازنامه

برای تنظیم صورتجلسه تصویب ترازنامه، باید اطلاعاتی مانند تاریخ و محل برگزاری جلسه، اسامی شرکت‌کنندگان و غایبان، دستور جلسه، تصمیمات اتخاذ شده و امضای شرکت‌کنندگان را شامل شود. همچنین، باید به گونه‌ای نوشته شود که از دقت و وضوح کافی برخوردار باشد تا از هرگونه ابهام و سوءتفاهم جلوگیری شود.

یکی از نکات کلیدی در نوشتن صورتجلسه، رعایت اصول و قواعد خاص نگارشی است که به اثربخشی و قانونی بودن آن کمک می‌کند. این اصول شامل استفاده از زبان رسمی و فاقد ابهام، ثبت دقیق و کامل تصمیمات و مصوبات، و امضای تمامی شرکت‌کنندگان است. صورتجلسه باید به گونه‌ای تنظیم شود که تمامی موارد مطرح شده در جلسه به طور کامل و بدون کم و کاست ثبت شوند.

ترازنامه چیست؟

ترازنامه یا Balance Sheet، یکی از صورت‌های اساسی حسابداری است که وضعیت مالی شرکت را نشان می‌دهد. ترازنامه یا بیلان مالی، مشخص می‌کند که صورت دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه‌های منقول و غیرمنقول یک واحد اقتصادی در زمان تهیه ترازنامه، به چه شکل است.

تصویب ترازنامه چیست؟

تصویب ترازنامه مساوی است با مفاصا حساب مدیران . تصویب ترازنامه شرکت در هر دوره مالی به منزله مفاصاحساب مدیران شرکت در آن دوره مالی است. در واقع اگر در طول آن مدت تصدی مدیران تمام شود، سهام مورد وثیقه آنان از قید وثیقه آزاد می شود.

نمونه فرم خام صورتجلسه تصویب ترازنامه

بسمه تعالی
نام شرکت:……………….شماره ثبت ……………سرمایه شرکت ثبت شده………………..صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت…………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………..در تاریخ …………………ساعت………………با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای………به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای………به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای……..به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای…….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.


ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم /آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.


2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای …………….به سمت بازرس اصلی خانم / آقای……………..به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیرالانتشار ……………….جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………………مورد تصویب قرار گرفت.


ج: به خانم/آقای………………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه……………….
امضاء اعضای هیات مدیره:
1…………..
2…………..
3………….
4…………
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

نکات صورتجلسه تصویب ترازنامه

. در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه تصویب ترازنامه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.

. نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.

. زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

. اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه تصویب ترازنامه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید.این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

. چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد.

. صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.

. صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99) الزامی است.

. در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

. نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رییسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تصویب ترازنامه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

. صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

در نهایت، صورتجلسه تصویب ترازنامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که تمامی موارد قانونی و اداری را پوشش دهد و بتواند به عنوان سندی معتبر برای ثبت در ادارات دولتی و سایر نهادهای مرتبط استفاده شود. این امر اهمیت دقت و حساسیت در تنظیم صورتجلسه‌ها را نشان می‌دهد و بر اهمیت آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه تاکید می‌ورزد.

در صورت نیاز به مشاوره در مورد صورتجلسه تصویب ترازنامه کارشناسان ما در ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder