نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

انتخاب بازرسین در شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای حفظ شفافیت و اعتماد سهامداران انجام می‌شود. بازرسین نقش کلیدی در نظارت بر عملکرد مدیران و ارائه گزارش‌های دقیق به مجمع عمومی دارند. در این مقاله، به بررسی نمونه‌ای از صورتجلسه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل می‌پردازیم.

نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس باید شامل اطلاعات کلیدی مانند نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ و ساعت برگزاری جلسه، اسامی و مشخصات کامل بازرسین اصلی و علی البدل، و همچنین امضای تمامی حاضرین در جلسه باشد. این اسناد باید به دقت تنظیم و در مراجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند تا از اعتبار قانونی برخوردار باشند.

بازرس اصلی وظیفه دارد تا پس از ثبت شرکت به طور مستمر بر فعالیت‌ها و تصمیمات مدیران نظارت کند و گزارش‌های خود را به صورت مکتوب و سالیانه به مجمع عمومی ارائه دهد. بازرس علی البدل نیز در صورت بروز هرگونه مانع برای بازرس اصلی، وظایف نظارتی را بر عهده می‌گیرد.

نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. به عنوان مثال، طبق ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌ها موظفند بازرسین علی البدل را نیز انتخاب کنند تا در صورت نیاز، جایگزین بازرسین اصلی شوند.

همچنین، بازرسین باید دارای شرایطی مانند حسن شهرت، عدم محکومیت کیفری موثر، داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل ۵ سال سابقه کار مفید باشند. این شرایط برای تضمین کیفیت و اثربخشی نظارت بازرسین بر شرکت‌ها ضروری است.

نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس

در نهایت، نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس باید به طور کامل و با دقت تنظیم شود تا از هرگونه ابهام یا اشتباه جلوگیری شود. این امر به حفظ اعتماد و شفافیت در شرکت‌ها کمک شایانی می‌کند و از حقوق سهامداران محافظت می‌نماید. برای مشاهده نمونه‌های بیشتر و کسب اطلاعات دقیق‌تر، می‌توانید به منابع معتبر مراجعه کنید.

نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.


الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.


ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.


ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.


ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ……………………
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما در مورد نمونه صورتجلسه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید