می 7, 2023

پلمپ دفاتر

کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی (حقیقی و حقوقی) برای نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمدهای روزانه –هفتگی وماهانه نیازمند به دفاتر رسمی برای وارد کردن حسابهای خود به این دفاتر هستند و دفاتر پلمب به صورت دفتر پلمب کل و دفتر پلمب روزنامه که در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی می باشد.
جولای 1, 2021

آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی بدانیم

آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی بدانیم در این مقاله در خصوص آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت []
می 5, 2020

مدارک و روش تغییرات در شرکت تضامنی به چه شکل است؟

مدارک و روش تغییرات در شرکت تضامنی به چه شکل است؟ شرکت تضامنی از جمله شرکت های کامل در بحث شرکت های تجاری در ایران است، []
می 4, 2020

ثبت شرکت اتباع خارجی

امروزه ثبت شرکت اتباع خارجی در کشورمان با هیچ گونه محدودیتی روبه رو نمی باشد. و در واقع کل سهامدارن شکرت می توانند از اتباع خارجی باشند. در []
می 4, 2020

اساسنامه شرکت سهامی عام

اساسنامه شرکت سهامی عام جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی اساسنامه نمونه شرکت ‌هاي ‌تعاوني سهامی عام . بعد از انجام کار های ثبت شرکت در موسسه []
می 4, 2020

افزایش سرمایه در شرکت

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود ۱-مدارک تصمیم افزایش سرمایه (از طریق افزایش سهم الشرکه)با مجموع عمومی فوق العاده ۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده []
می 4, 2020

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص شماره ثبت    تاريخ ثبت    ماده ۱: نام شرکت: نام شرکت عبارت است از …………………………………………………. (سهامی خاص)  ماده ۲: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:……………………… …………………… []
می 4, 2020

نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود

یک نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود را به درخواست شما همراهان عزیز آماده کرده ایم های ثبت امیدوار است شما را در این امر یاری کرده []
می 4, 2020

اساسنامه شركت تضامنی

اساسنامه شركت تضامنی   توضیح کامل در مورد اساسنامه شرکت تضامنی  اساسنامه ……………………………………………. ١- نام شرکت: شرکت تضامنی ماده  …………………………..……………………………. : ماده ٢- نوع شرکت  ………………………..…………………………… ماده ٣- موضوع شرکت:  ……………………………………………………………. :ماده ٤- مرکز اصلی شرکت  هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید.  ………………………………….. :ماده ٥- مدت شرکت  ماده٦-سرمایه شرکت:سرمایه شرکت مبلغ ………… که تمامابصورت نقدی پرداخت شده وسرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ ………… ریال است تقدیم وتسلیم شده است.( طبق ماده ١١٨)  ………………..: ماده ٧- تابعیت شرکت  ………………………………………….. : ماده ٨- سهم الشرکه شرکا  ماده ٩-مدیران شرکت:اداره امور شرکت بعهد ……………… نفرخواهدبودومدت مدیریت آنان ……………. سال است اولین مدیران شرکت عبارتند از: ………………………………………………………………………….   []