جولای 1, 2021

آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی بدانیم

آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی بدانیم در این مقاله در خصوص آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت []
می 5, 2020

مدارک و روش تغییرات در شرکت تضامنی به چه شکل است؟

مدارک و روش تغییرات در شرکت تضامنی به چه شکل است؟ شرکت تضامنی از جمله شرکت های کامل در بحث شرکت های تجاری در ایران است، []
می 5, 2020

تمامی نکات و هرآنچه باید در رابطه با اوراق مشارکت شرکت بدانیم

هرآنچه باید در رابطه با اوراق مشارکت شرکت بدانیم در راستای مفاهیم و توضیحاتی که در رابطه با سهام و اوراق مختلفی که در شرکت های []
می 5, 2020

سهام دارای حق رای در شرکت های سهامی به چه معنی است ؟

سهام دارای حق رای به چه معنی است ؟ شرکت های سهامی از جمله شرکت های تجاری برای ثبت در ایران است، همانگونه که از نام []
می 5, 2020

شرایطی که برای استقراض سهام در شرکت های سهامی وجود دارد

شرایطی که برای استقراض سهام در شرکت های سهامی وجود دارد با توجه به تنوع شرکت های تجاری در ایران باید به این نکته توجه داشت []
می 5, 2020

اقامتگاه اصلی شرکت و شرایط تابعیتی شرکت ها باید چگونه باشد؟

اقامتگاه اصلی شرکت و شرایط تابعیتی شرکت ها باید چگونه باشد؟ هر شخصی در راستای ثبت و تاسیس شرکت خود اقداماتی باید انجام دهد، دو مورد []
می 5, 2020

اصلی ترین تفاوت تاسیس شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام در چیست ؟

اصلی ترین تفاوت تاسیس شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام در چیست ؟ در انواع شرکت های تجاری در ایران دو نوع شرکت سهامی وجود []
می 5, 2020

شرایط انتخاب نام برای شرکت تضامنی و شرکت های نسبی چیست؟

شرایط انتخاب نام برای شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی چیست؟ از جمله مواردی که تمام متقاضیان ثبت شرکت برای هر نوع شرکتی باید رعایت []
می 5, 2020

اولویت های قانونی موجود در شرکت های تعاونی کدامند؟

اولویت های قانونی موجود در شرکت های تعاونی کدامند؟ در طیف گشترده انواع ثبت شرکت تجاری در ایران، شرکت تعاونی جزو انواعی است که هم به []