می 5, 2020

اخراج عضو از شرکت تعاونی چیست و از چه روشی صورت می‌پذیرد؟

اخراج عضو از شرکت تعاونی چیست و از چه روشی صورت می‌پذیرد؟ در همه شرکت های تجاری قوانین و مقررات پیچیده ای وجود دارد که تمامی []
ژوئن 13, 2020

شرایط جدید واردات برای دارندگان کارت بازرگانی

شرایط جدید واردات برای دارندگان کارت بازرگانی
ژوئن 21, 2020

اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها و تکالیف مالیاتی آنها

اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها و تکالیف مالیاتی آنها
ژوئن 29, 2020

میزگرد تخصصی روابط تجاری ایران و ایتالیا در اتاق بازرگانی

ر این میزگرد دو ساعته که با مذاکرات دوجانبه تجاری (B2B) در پلت‌فرم مجازی اختصاصی دنبال خواهد شد، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده تجارت دوجانبه ایران و ایتالیا، اهمیت کسب و کارهای کوچک برای توسعه اقتصادی، راهنمای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در شرایط تحریم و تغییر الگوهای همکاری تجاری در شرایط اقتصادی جدید به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
جولای 7, 2021

انتخاب هیئت نظارت در شرکت با مسئولیت محدود از چه طریقی انجام می‌شود؟

طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت کشور بیان شده است که هرگاه تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر شود، تعیین هیئت نظارت در شرکت با مسئولیت محدود امری ضروری تلقی شده است.