تکامل برندها

Rebranding (بازسازی برند)

قبل از آنکه با مفهوم Rebrandingری برندینگ آشنا شویم، باید بدانیم برند سازی به چه معناست. Branding(برندینگ) چیست؟ آیا فقط شامل ساخت یک لوگو و یک نام برای گروه کاری است؟ پاسخ به این سوال خیر است.برند شامل تمامی ویژگی ها, احساسات, و مفاهیم و خدماتی است که یک گروه ادامه مطلب…