در این مقاله فایل صورتجلسه ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص قرار داده شده است. لذا تنها با جایگذاری مشخصات به جای نقطه چین صورتجلسه آماده می شود.

فایل صورتجلسه ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

فایل صورتجلسه ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص
فایل صورتجلسه ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

جهت مشاوره با کارشناسان ثبت نیلگون تماس بگیرید

09128498210

02188419436

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت ………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ……………………. و شناسه ملي …………………… سرمایه ثبت شده …………………………. ریال در تاریخ ………………  در ساعت  9 صبح  با حضور كليه شركاء تشكيل اتخاذ تصميم شد.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 ۱ـ خانم …….…………….   به کدملی………………….          به  سمت رئیس جلسه

۲ـ  آقای …………………….  به کدملی …………….…………   به سمت ناظر جلسه

3- آقای ………………….     به کدملی ……………………….    به سمت ناظر جلسه

4-آقای ……………………..  به کدملی………………………      به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه : تغییر نشانی در همان واحد ثبتی

آدرس شرکت به آدرس جدید : استان …………………………………………………………….  تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

كليه اعضاء  حاضر در مجمع به آقای مجید ایزدی با حق توكيل  به غير و كالت دادند كه نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاي ذيل دفاتر اقدام نمايد .
ضمنا” ايشان صحت كليه مندرجات صورتجلسه  و اصالت امضاء كليه شركاء را تائيد نمودند.

لیست سهامداران حاضر درجلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت …………………

ردیف  نام و نام خانوادگیتعداد سهامامضاء
1  …………………..  ………………………. 
2  …………………….  …………………………………………… 
3  ………………………..  ……………………………… 

امضاء هیئت رئیسه مجمع :

1- ……………………                …………….

2- …………..…………..          ………………..

3- ………………………..           …………..

4-………………………..           …………….  

جهت مشاوره فایل صورتجلسه ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص با کارشناسان ثبت نیلگون جهت تماس بگیرید

09128498210

02188419436

لینکهای مرتبط


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder